Det finns en rad olika jobb inom Åre kommun att söka och vi är ofta i behov av nya, kompetenta medarbetare. Med fyra breda verksamhetsområden finns det stor möjlighet att just du hittar ett jobb som passar dig.

Vi är cirka 850 tillsvidareanställda i Åre kommun med cirka 200 olika titlar som alla arbetar för att Åre kommun ska vara en kommun där du vill leva och uppleva.

Att erbjuda en väl fungerande barnomsorg och utbildning med hög kvalité är viktigt för att göra en bygd attraktiv. Föräldrar vill känna sig lugna när de lämnar sina barn på förskolan eller veta att deras barn i skolan både får relevanta kunskaper och ett väl fungerande socialt nätverk. 

De avdelningar som finns inom barn- och utbildningskontoret är:
- Förskola
- Grundskola
- Vuxenutbildning
- Centralt stöd

 

Om du vill veta mer om hur det är att jobba som vikarie inom förskola kan du kontakta vår bemanningsenhet.

Kommunledningskontoret leder och samordnar kommunens olika verksamheter på ett övergripande plan där tillväxt med social och ekologisk hållbarhet är prioriterade områden. Den viktigaste uppgiften är att bidra till att de politiska visionerna uppnås.

 

Kommunledningskontoret fyller också en viktig funktion internt som stöd för vår organisation. Kontoret hjälper till med – och utvecklar – frågor kring administration, IT, kommunikation, personal och ekonomi. För att nå bästa möjliga resultat arbetar kontoret ständigt utifrån vår värdegrund; Professionell, respektfull och lyhörd.

 

De avdelningar som finns inom kommunledningskontoret är:
- Ekonomi
- Inköp
- Kansli
- Kultur och fritid
- HR
- Tekniska
- Utveckling
- Tillväxt

Samhällsbyggnadskontoret samordnar och leder samhällsbyggandet i Åre kommun. Kontoret arbetar med att effektivisera planprocessen och att arbeta med hållbarhet och miljöfrågor. Uppdraget innefattar bland annat översikts- och detaljplanering samt att representera kommunen som fastighetsägare. Inom kontoret finns även räddningstjänsten som arbetar för att göra Åre kommun till en trygg och säker plats. Om olyckan ändå skulle vara framme har de den kunskap och expertis som behövs för att försöka mildra skadorna.

 

De avdelningar som finns inom samhällsbyggnadskontoret är:
- Miljö
- Plan- och bygg
- Räddningstjänst

Det är väldigt viktigt att du känner dig trygg oavsett vilken livssituation du befinner dig i och att du vet att hjälpen finns. Åre kommun ger omsorg, hjälp och socialt stöd till personer med olika funktionsnedsättningar och behov; till äldre, unga och familjer samt till personer som flytt från olika oroshärdar i världen till en tryggare miljö i vår kommun.

 

De avdelningar som finns inom socialkontoret är:
- Arbetsmarknad
- Hemvård
- Individ- och familjeomsorg
- LSS
- Måltid

 

Om du vill veta mer om hur det är att jobba som vikarie inom hemvård, LSS och måltid kan du kontakta vår bemanningsenhet