Som medarbetare hos oss är du viktig och vi vill erbjuda dig fler förmåner utöver din lön.

Vi är måna om att du ska må bra och erbjuder friskvårdsaktiviteter och förmånliga träningskort på flera olika träningsanläggningar via förmånsportalen Benify. Dessutom kan flera verksamheter erbjuda friskvård på arbetstid.

Behöver du hämta på förskolan? Eller vill du träna en timme på morgonen? På många av våra arbetsplatser har vi möjlighet att erbjuda flexibla arbetstider så att du lättare kan styra över jobb och fritid.

Du har rätt till 25 semesterdagar per år. Från och med det år du fyller 40 år har du som kommunanställd 31 semesterdagar och när du fyllt 50 år har du 32 semesterdagar per år. För vissa anställda kan semesterväxling ge möjligheten att växla semesterdagsersättning mot extra lediga dagar.

För dig som går på betald föräldraledighet och som varit anställd i Åre kommun minst 365 dagar betalar kommunen ut ett föräldrapenningtillägg. Tillägget motsvarar 10 % av lönebortfallet och betalas ut automatiskt under högst 180 kalenderdagar i följd.

Åre kommun betalar in ett pensionssparande åt dig. Det är en kommunal tjänstepension som regleras via ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna. Avtalet ger dig som arbetstagare i Åre kommun bland annat ett grundskydd i form av egenpension och efterlevandepension. Tjänstepensionsavtalen regleras i avtalen KAP-KL som gäller för dig som är född före 1986 och AKAP-KL för dig som är född 1986 eller senare.

Som medarbetare i Åre kommun kan du välja att avsätta en del av din lön till pensionssparande. Pensionssparandet sker via ett bruttolöneavdrag på din månadslön.

Som kommunanställd är du försäkrad via AFA Försäkring och KPA Pension. Detta innebär att du har möjlighet att:

 

- Vid längre sjukskrivning kan du få ersättning för inkomstbortfall via avtalsgruppsjukförsäkring (AGL-KL) via AFA försäkringar
- Du kan få ersättning för arbetsskada, trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) via AFA försäkring
- Det finns ett efterlevnadsskydd för dina anhöriga, tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) via KPA pension

Kompetensutveckling är en naturlig del av arbetet. Det är både en rättighet och skyldighet att utveckla sig i takt med att verksamheten förändras och nya metoder, hjälpmedel och arbetssätt introduceras. Vilka aktuella insatser som finns tillgängliga för dig presenteras på vårt intranät.

Att själv få välja hur mycket man vill arbeta tror vi är bra. Därför är normen hos Åre kommun att jobba heltid, deltid är en möjlighet. Önskad sysselsättningsgrad kommer gradvis att införas i våra olika verksamheter. Just nu gäller heltid för arbetstagare inom Kommunals avtalsområde och avdelningarna hemvård, förskola, LSS och måltid.