Återbruket textilier

Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) samordnar kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. Avdelningens huvudsakliga uppgift är att stödja den enskilde individen i syfte att öka möjligheten till inträde eller återgång på arbetsmarknaden.

Detta sker i individuellt utformade insatser såsom exempelvis arbetspraktik, arbetsträning, coachning, språkpraktik och subventionerade anställningar.

AMA sysselsätter idag cirka 70 personer och 2018 gick 30 personer vidare ut i arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetet sker i samarbete med arbetsförmedlingen, socialtjänsten, försäkringskassan samt övriga samarbetspartners inom såväl offentlig som privat sektor.

Inom arbetsmarknadsavdelningen finns en stor bredd av arbetsuppgifter, såväl utomhus som inomhus, tyngre som lättare.  Exempel på verksamheter/områden där vi har sysselsättningsplatser:

De flesta som är anställda inom AMA har en subventionerad anställning via Arbetsförmedlingen. Anställningen är tidsbegränsad och lön ges enligt kollektivavtal. När anställningen påbörjas upprättas en planering och en överenskommelse som grundar sig i målet med tiden inom AMA. Ett mål kan vara att öka i arbetsutbud, bli bättre på svenska eller att efter tiden på AMA kunna gå vidare till ett reguljärt arbete. En insats hos oss kan pågå i allt från några månader till flera år, allt utifrån individens behov och förutsättningar.

Kontakten in till AMA sker i de flesta fall genom en handläggare på Arbetsförmedlingen eller socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen. Vi försöker alltid matcha personer utifrån deras kompetens och intresseområden eftersom det är lättare att må bra och utvecklas om man trivs på sin arbetsplats.

Genom anpassad sysselsättning för personer på väg mot en egen försörjning bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling.