Motortrafik på barmark

Det är inte tillåtet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. Frågor och dispensansökningar för barmark hänvisas till Länsstyrelsen i Jämtlands län:

lansstyrelsen.se/jamtland/samhalle/trafik-och-infrastruktur/motortrafik-i-naturen

Motortrafik på snötäckt mark

Snöskoterkörning ingår inte i den svenska allemansrätten, så rätten att köra på annans mark är inte självklar. Det är inte tillåtet att:

  • passera annans mark om det uppstår skada
  • köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark
  • köra på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket

Förutom de generella reglerna kan länsstyrelse och kommun meddela föreskrifter om förbud eller begränsningar för terrängkörning på snötäckt mark.

I Åre kommun finns statliga och kommunala regleringsområden. Se skoterkartan: 
swp.cartesia.se/are/default.aspx?karta=Skoterkart

Inom dessa områden är det endast (med vissa undantag) tillåtet att köra på markerade skoterleder, med möjlighet att ansöka om dispens.

Frågor och dispensansökningar inom det statliga regleringsområden hänvisas till Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Åre kommuns kommunala regleringsbeslut hittar du här:
pdf Föreskrift med kartbilagor (910 KB)

Blankett för ansökan om dispens hittar du här:
pdf Dispensansökan (1.68 MB)

Frågor mejlar du till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Flertal lagar styr skoterkörning, men framförallt:

  • Terrängkörningslag (1975:1313) och terrängkörningsförordning (1978:594)
  • Trafikförordningen (1998:1276)
  • Brottsbalk (1962:700) 12 kap 4 §
  • Miljöbalk (1998:808)