restaurang middag tallrik

Sedan den 23 december 2021 gäller särskilda föreskrifter om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Från och med den 12 januari 2022 gäller även nya restriktioner som kompletterar de tidigare.

Smittskyddsåtgärderna från den 23 december innebär bland annat att: 

  • Det enbart är tillåtet med sittande besökare på serveringsställen inomhus.
  • Att avståndet mellan olika sällskap ska uppgå till minst en meter (både framåt, bakåt och i sidled)

  • Att besökare ska sitta ner på serveringsstället ifall det hålls konserter, idrottsevenemang eller liknande verksamhet.

Det blir alltså inte möjligt att till exempel dansa eller mingla på serveringsställen.

Från och med den 12 januari 2022 gäller även följande:

  • Serveringsställen ska stänga senast kl. 23.00.
  • Det får vara max 8 personer i samma sällskap.

Förutom ovanstående finns även föreskrifter om ytterligare smittskyddsåtgärder som ska vidtas så som att erbjuda möjlighet till handtvätt/handdesinfektion och informera om hur smittspridning kan undvikas.

Mer information

Ytterligare information finns även på nedanstående sidor.

Information om alkoholservering

Folkhälsomyndigheten har även kommit med en vägledning kopplat till föreskriften (HSLF-FS 2022:XX), som träder ikraft den 12 januari 2022, med formuleringen att sista alkoholservering ”kan” ske kl. 22.30. Enheten för alkohol och tobak gör härvid följande bedömning.

Enheten finner inget stöd i lag, förordning eller föreskrift för att alkoholserveringen ska upphöra redan kl. 22:30. Däremot finns det rättsligt stöd (5 kap. 5 § HSLF-FS 2021:87) för att alkoholserveringen ska upphöra senast kl. 23:00 eftersom serveringsstället ska hållas stängt för förtäring på stället mellan kl. 23.00 och kl. 05.00. Krav på att gästen serveras alkoholdryck på ett ansvarsfullt och måttfullt sätt enligt 3 kap 5 § samt 8 kap. 20 § alkohollagen gäller fortsatt. Ni måste tillse att ni avslutar serveringen i tid för att kunna stänga serveringen till kl. 23.00.