kvinna samtal

Åre kommuns miljöavdelning bedriver tillsyn enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det innebär att avdelningen är den myndighet som bedömer om verksamheter vidtagit och vidtar de åtgärder som krävs för att förhindra smittspridning av covid-19 på serveringsställen. 

Som tillsynsmyndighet ska miljöavdelningen även finnas till för rådgivning. Rådgivningen är av allmän karaktär och innebär att vi kan hjälpa verksamheterna att tolka och förstå lagstiftningen samt bolla verksamheternas idéer. Rådgivningen innebär inte ett godkännande av en verksamhets förebyggande åtgärder.  Om trängsel väl uppstår är det fortfarande verksamhetens ansvar och skyldighet att vidta åtgärder. 

Lagar och stöd

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (uppdaterad 3 november 2020)

Frågor och svar Folkhälsomyndigheten

Konsekvensutredning Folkhälsomyndigheten

Förebyggande åtgärder, checklista

Följ nedanstående punkter vid verksamhetens förebyggande arbete för att minimera smittspridningen.  

 1. Var kan det uppstå köer och trängsel?
 2. Finns det synlig uppmaning till att hålla avstånd på dessa platser?
 3. Har verksamheten personal som kan hålla uppsikt på dessa platser?
 4. Informerar personalen besökarna muntligt? (Att påminna gästerna muntligen är ofta avgörande)
 5. Är lokalen möblerad så att max 8 personer kan sitta i samma sällskap?
 6. Delar verksamheten upp större sällskap till max 8 personer per sällskap?
 7. Kan besökare röra sig i lokalen och hålla minst 1 meters avstånd från andra sällskap? (entréer, bufféer, toalett, korridorer och så vidare)
 8. Är bord och stolar placerade så att det är minst 1 meters avstånd mellan sällskapen? (testa gärna att själva sitta två sällskap, med utdragna stolar)
 9. Är det minst 1 meter mellan sittande sällskap och buffé/plats att ta bestick eller liknande?
 10. Är det minst 1 meter mellan sittande sällskap trots avskiljare som plexiglas?
 11. Hur ser verksamheten till att alla gäster intar mat och dryck sittandes?
 12. Hur ser verksamheten till att alla gäster sitter ned vid evenemang som spelningar, trubadurer och liknande?
 13. Kommer verksamheten ha danstillstånd? (tillstånd söks hos polisen)
 14. Hur tillser verksamheten att trängsel inte uppstår på dansgolv?
 15. Vad gör verksamheten om spontandans uppstår? (Fortfarande krävs tillstånd från polisen. Inget intag av dryck ståendes. 1 meters avstånd mellan sällskap gäller fortfarande)
 16. Finns det tillgång för gästerna till att tvätta händerna? Om inte, finns handsprit?
 17. Håller sig verksamheten uppdaterad via Folkhälsomyndigheten så att den kan anpassa sin verksamhet efter rådande regler?
 18. Hur informeras verksamhetens personal om uppdateringar i regler?
 19. Har verksamheten hygienrutiner för de anställda, utifrån smittskyddssynpunkt?
 20. Hur tillser verksamheten att personal inte kommer till arbetet med symptom?
 21. Hur tillgodoser verksamheten att tillräckligt antal personal finns på plats som motsvarar besökarantalet
 22. Anpassas verksamhetens max antal gäster efter antalet befintliga i personalen?
 23. Har verksamheten rutiner/en plan för hur de ska gå tillväga om trängsel väl uppstår?
 24. Vem avvisar och hur? Sker det redan vid entrén?

Kontakta miljöavdelningen om ni behöver stänga er verksamhet självmant, via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via telefon 0647-161 00. På det sättet minimerar vi risken att få höra om trängsel på ryktesväg. 

Anmäl verksamheten till rådgivning

Innan ni anmäler er till rådgivning ber vi er läsa på lagen, föreskriften samt frågor och svar i länkarna samt att fundera kring checklistan ovan. För att rådgivningen ska bli så effektiv och givande som möjligt behöver ni förbereda och inkomma med följande: 

 1. En ritning över lokalen som visar tänkt bordsplacering samt hur många personer som verksamheten bedömer kan vistas i lokalen samtidigt.
 2. Eventuella skriftliga rutiner för hur verksamheten jobbar med smittskyddsåtgärder.

Skicka det till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med information om verksamhetens namn, verksamhetsansvariges namn och telefonnummer, så kontaktar vi er inom några dagar med förslag på tid för rådgivning. Rådgivningen kommer att ske antingen via telefon eller på plats på kontoret i Järpen (Norra vägen 21).