Sportskor

Konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen finns i varor i handeln. Åre kommuns miljöavdelning kommer under våren och sommaren att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar.

Inspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera innehållet av farliga ämnen i varor samt informationen om dem i sina lokala butiker. Åre kommun deltar i detta nationella tillsynsprojekt tillsammans med ungefär 50 andra kommuner.

Varor kan innehålla eller behandlas med ämnen som ska ta död på eller oskadliggöra oönskade organismer. Det kan till exempel vara sportkläder som innehåller antibakteriella ämnen för att motverka dålig lukt eller kylskåp med antibakteriell beläggning invändigt. Sådana varor kallas för biocidbehandlade varor och det finns särskilda krav i EU-lagstiftningen för dessa. De får endast innehålla vissa biocidämnen och om de marknadsförs med ett påstående om biocideffekt måste de även märkas på ett särskilt sätt. Märkning måste också ske om detta krävs enligt ämnesgodkännandet för det verksamma ämnet som varan har behandlats med.

Det finns även ett generellt informationskrav om särskilt farliga ämnen i alla sorters varor. Den som levererar en vara som innehåller ett sådant ämne ska ge information till mottagarna och konsumenter ha rätt att få information på begäran. De ämnen som leverantören är skyldig att informera om finns på en särskild lista med nästan 200 särskilt farliga ämnen, EU:s kandidatförteckning.

Ett informationskrav finns också för behandlade varor. Leverantören av en behandlad vara ska på en konsuments begäran tillhandahålla uppgifter om biocidbehandlingen.

Företag som säljer biocidbehandlade varor är skyldiga att kontrollera att märkningen är rätt och att det tillsatta biocidämnet får användas i den typen av vara. Företag som levererar varor som innehåller ämnen på kandidatförteckningen måste informera mottagarna. Företag bör även kommunicera med sina leverantörer kring dessa frågor för att aktivt efterfråga information om innehållet av farliga ämnen.

Under inspektionerna kommer miljöavdelningen att kontrollera följande:

  • Att biocidbehandlade varor innehåller biocidämnen som får användas

  • Att märkning på biocidbehandlade varor är korrekt

  • Att företag följer reglerna om information om ämnen på kandidatförteckningen

  • Kemiskt innehåll i ett antal varor

De butiker som ska inspekteras kommer att kontaktas av miljöavdelningen för bokning av tillsynsbesök.

Mer information

Kontakt

För mer information, kontakta gärna miljöavdelningen:

  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
  • 0647-161 00