Bild: Grnsaker

I Åre kommun väljer verksamhetsutövaren om utsortering av matavfall ska ske för verksamheten. Insamlat matavfall rötas och blir till biogas och biogödsel.

Att sortera ut matavfall är ett enkelt sätt att göra en insats för miljön. Om matavfallet sorteras ut i stället för att läggas i soppåsen kan avfallet behandlas biologiskt och omvandlas till miljövänlig biogas och biogödsel. Biogas används som bränsle för fordon och biogödsel som växtnäring i lantbruket.

Att utsortering av matavfall införs inom verksamheten kan innebära att mängden restavfall eventuellt minskas när ni kommit igång med utsorteringen. En minskad mängd restavfall kan innebära att kostnaderna för er avfallshantering eventuellt sänks, då tömningskostnaden för matavfallskärl är lägre i jämförelse med restavfallskärl.

Beställ abonnemang hos renhållningen för hämtning av matavfall: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


I beställningen ska nedanstående punkter anges.

1. Verksamhetsnamn
2. Organisationsnummer
3. Kundnummer
4. Fakturaadress
5. Belägenhetsadress, för hämtning av avfall
6. Hur många 140 liters matavfallskärl som behövs
7. Tömningsintervall, en eller två gånger per vecka
8. Startdatum

Kommunen tillhandahåller bruna 140 liters kärl för insamling av matavfall. När du beställt abonnemang och uppgett hur många kärl som behövs för verksamheten, levereras kärlen ut till den belägenhetsadress som angivits.


* Matavfallskärlet är skadedjurssäkert med följande mått, 48 cm brett, 54 cm djupt och 107 cm högt, och utformat med hjul och draghandtag.

 

* Matavfallskärlet behöver inte stå i kylda soprum.

 

* Vid hämtning ska kärlet dras fram av verksamheten och stå nära där bilen stannar. Kärlet ska stå med handtaget utåt.

 

* Kärlen ska stå plant, väl synligt och utan några hinder som försvårar arbetet vid tömning.

 

* Trasiga kärl eller om kärlet försvinner ersätts kommunen för leveransen av ett nytt kärl. 

 

* Har du tömning endast del av året bör du ställa undan dina kärl på en skyddad plats under den del av året du inte vistas på fastigheten, för att de inte ska skadas av exempelvis plogbil eller annat fordon om de skulle blåsa omkull.

I samband med att ni startar upp ett matavfallsabonnemang får ni en sorteringsguide. Ni kan även använda guiden i denna folder för att sätta upp i er verksamhets kök/pentry/kontor.

Det finns många olika storlekar på utsorterings- och förvaringslösningar för verksamheter där matavfall sorteras ut, välj den lösning som passar er verksamhet bäst.  Kontakta valfri leverantör.

 

Hitta ett system för insamling av matavfallet som passar er verksamhet

 

* Val av behållare i kök/pentry/kontor, exempelvis en vanlig plasthink eller likande går bra.

 

* Matavfallet ska samlas in i helt vanliga polyetenplastpåsar, dvs sådana du bär hem varor ifrån affären i. 

Bestäm plats för det bruna 140 liters matavfallskärlet, i vissa fall behöver detta göras i samråd med fastighetsägaren. Kärlet behöver inte stå i kylda soprum.

Tänk på att det bruna matavfallskärlet inte bör väga mer än 70 kg och fyll det aldrig mer än att 20 cm finns kvar upp till kanten.

Matavfallet ska sorteras ut enligt bifogad sorteringsguide.  Märk upp sorteringen med tydliga dekaler samt vad som ska sorteras som matavfall.

 

Utse eventuell ansvarig för att tömma matavfallet från kök/pentry/kontor till avfallskärlet.

 

Se till att det bruna matavfallskärlet står så att obehöriga inte kan komma åt att lägga annat i kärlet.

 

Fyll aldrig det bruna kärlet mer än att 20 cm finns kvar upp till kanten.

 

Ställ fram kärlen vid tömning.

 

Håll kärlen fräscha genom att tvätta dem utifrån behov.

 

Säkerställ att första hämtningen utförs, - om inte kontakta renhållningen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utforma tydlig information till anställda om hur sorteringen går till.

 

Matavfallet ska vara så torrt som möjligt när det lämnas i avfallskärlet. Om möjligt, låt vätskan rinna av, då blir hanteringen fräschare och kärlet lättare.

 

När plastpåsen med matavfall är fylld knyts plastpåsen ihop och bärs ut till det bruna matavfallskärlet. Se till att plastpåsen är ordentligt ihopknuten.

 

Påsen ska ställas ner försiktigt i matavfallskärlet så att risken för att den läcker eller går sönder minskas.

Håll kärlen fräscha genom att tvätta dem utifrån behov.

Om verksamheten exempelvis har sommarstängt och inget avfall uppstår - kontakta vår avfallsentreprenör.

Om personalen som hämtar matavfallet märker att det ligger felaktigt sorterat material i kärlet, töms det inte.


* Om ni plockar bort det som är felsorterat hämtas det som matavfall vid nästa tömningstillfälle.

 

* Om ingen bortplockning sker kommer matavfallet att tömmas som brännbart restavfall och debiteras som sådant.

 Exempelvis

* Matrester, råa och tillagade
* Bröd, kakor, bullar, kex
* Skal och rester från frukt och grönsaker
* Kaffesump, kaffefilter och tepåsar
* Skaldjur, även skalen
* Fågel-, fisk- och köttben    
* Pasta och ris
* Ägg och äggskal
* Choklad och annat godis
* Jäst
* Kärnor och nötskal
* Snittblommor, blad från krukväxter
* Hushållspapper och servetter  
* Örter och sallader
* Torrvaror, mjöl, gryn, kryddor med mera

 

Restavfall får inte läggas i matavfallet.

Exempelvis

* Tobak, fimpar och snus
* Tuggummi
* Soppåsar, dammsugarpåsar
* Tops och plåster
* Glass-, grill eller ätpinnar
* Aska, jord
* Pappers- eller biotallrikar
* Plast-eller träbestick
* Vinkorkar, kapsyler
* Stearinljus, värmeljus
* Disktrasor
* Snören, handskar
* Våtservetter

Om matavfallsinsamlingen sköts på rätt sätt kommer lukten inte att förändras från hur det är idag. Det viktiga är att lämna så torrt matavfall som möjligt och rengöra kärlen efter behov.

När det är vinter finns det några saker man kan göra för att undvika att matavfallet fryser fast i kärlet. Avfall som frusit fast eller av annan anledning sitter fast i kärlet ansvarar verksamheten för att lossa inför tömning av kärlet.


* Om matavfallet är blött, låt det rinna av ordentligt i vasken innan du lägger det i matavfallspåsen.

 

* Stäng alltid påsen ordentligt så att matavfallet inte trillar ut i kärlet och fryser fast.

När det är sommar och varmt finns det några saker man kan göra för att minimera risken att matavfallet börjar lukta eller att det samlas flugor.


* Håll matavfallet så torrt som möjligt och låt blött avfall rinna av i vasken innan det läggs i matavfallspåsen.
Stäng påsen ordentligt så att matavfallet inte trillar ut och skapar dålig lukt.

 

* Mat som luktar mycket, till exempel räkskal och fisk, kan slås in i lite hushållspapper innan det läggs det i matavfallspåsen.

 

* När kärlet är nytömt spraya lite ättika på kärlets kant och botten. Ättika motverkar både dålig lukt och flugor.

Insamlat matavfall i Åre kommun körs till Ecopro AS biogasanläggning i Verdal, Norge. I anläggningen separeras plastpåsen från matavfallet, plastpåsen går till förbränning och matavfallet går till en rötgaskammare. I rötningsprocessen utvinns biogas som används som fordonsbränsle. Rötresten, biogödseln som blir kvar används som gödningsmedel och återförs till åkermarken. Genom att göra biogas och biogödsel av matavfallet tas resurserna till vara. Biogasen som tas ut tillför inte mer koldioxid, och rötresten, biogödsel är ett högvärdigt gödselmedel som på ett naturligt sätt sluter kretsloppet.

 

På 1 kg matavfall kan en biogasbil köra nästan 2 km.

Om du har frågor hör av dig till gata-och renhållningsenheten.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.eller 0647-161 00 (kundtjänst)