Från den 1 november 2020 kommer matavfallskärlen tömmas samtidigt som tömningen sker av ditt gröna avfallskärl på de ordinarie tömningstiderna för det område där du bor.

Tömning kommer framöver ske med sopbilar som har dubbla avfallsfack och därmed kan hämta matavfall och restavfall (brännbart hushållsavfall) samtidigt.

Tips

Under sommaren är det särskilt viktigt att du lägger matavfallet i förslutna påsar så inte flugor kan komma åt avfallet. Luktproblem kan minskas genom att ställa kärlet i skuggan.