Tömning av matavfallskärl har under vinter- och vårsäsongen skett var fjärde vecka vilket fungerat väl. Vi fortsätter med detta intervall för minskad miljöpåverkan och för att hålla nere kostnaderna för transporterna och hanteringen av matavfallet.

Tömning av matavfallskärl kommer att ske följande datum:

  • 15 juli
  • 12 augusti
  • 9 september
  • 7 oktober
  • 4 november

Dessa datum gäller matavfallsinsamling från villahushåll. De gäller inte verksamheter/flerbostadshus.

Därefter kommer matavfallskärlen tömmas samtidigt som tömningen sker av ditt gröna avfallskärl på de ordinarie tömningstiderna för det område där du bor.  Tömning kommer då att ske med sopbilar som har dubbla avfallsfack och därmed kan hämta matavfall och brännbart avfall samtidigt.

Tips

Under sommaren är det särskilt viktigt att du lägger matavfallet i förslutna påsar så inte flugor kan komma åt avfallet. Luktproblem kan minskas genom att ställa kärlet i skuggan.