Klimatsmarta familjer och personer i Åre kommun var ett projekt som pågick under 2018 och 2019. Projektet syftade till att inspirera fler människor att leva mer klimatmedvetet genom att konkret visa hur det går att skapa livsstilsförändringar på individnivå. Detta skedde genom att sex familjer och personer valdes ut för att representera och kommunikativt attrahera olika livsstilar eller livsmiljöer i Åre kommun. 

Vi valde ut familjer och personer med geografisk spridning i kommunen och som hade kommit olika långt gällande kunskap om klimatfrågorna. Vissa hade inte påbörjat resan mot en mer hållbar livsstil, men ville gärna göra det. Andra var redan vid projektstarten relativt klimatmedvetna.

Projektet var upplagt utifrån sju olika teman. Dessa var:

  • mat och vatten
  • resor och transporter
  • energi och klimat
  • investeringar, aktier, fonder och pension
  • bo och byggande
  • attityder och beteenden
  • konsumtion

Under projektet genomfördes sju öppna workshops med inspiratörer och föregångare inom de olika temana. Information om projektet spreds på Åre kommuns Facebooksida och på ett Instagram-konto som avslutades i januari 2020.

Presentation av familjerna