Det är framförallt tre områden som omfattas i Trygg trafik:

  1. Buskörning. Det förekommer en del buskörning med bil och skoter i vår kommun som innebär en fara för både förare, passagerare och medtrafikanter.
  2. Klimatet i vårt område kan innebära utmaningar för en fungerande trafik på våra vägar. Även större evenemang kan orsaka trafikproblem
  3. Rattonykterhet utgör alltid en livsfara och är ett tecken på skadligt alkoholbruk.

Vår målsättning i dessa områden är att

  • Minska buskörning på vägar och fjäll
  • Trygg trafik vid oväder och stora evenemang
  • Minska antalet alkohol- och narkotikapåverkade förare i trafiken.

För att öka tryggheten i trafiken jobbar polismyndigheten och Åre kommun tillsammans med följande insatser:

  • Utbildning och information till skolorna
  • Information till restauranger om serveringstillstånd via ansvarsfull alkoholservering
  • Samverkan polis, kommun och taxiföretagare för att förebygga inför oväder och evenemang.
  • Utvecklande av SMADIT (samverkan mot droger i trafiken) med socialtjänsten och primärvården.

Läs mer om SMADIT här:

SMADIT Polisen

SMADIT Trafikverket