Pendlarparkeringar

Pendelparkeringar finns i anslutning till järnvägsstationerna i Undersåker, Järpen och Mörsil.

På kommunens parkeringar för pendlare finns det möjlighet att använda motorvärmare och ladda el- och hybridbilar. Parkeringsplatserna är avgiftsfria och avsedda för resenärer som använder kollektivtrafik för arbetspendling med regionaltåg och länstrafikens bussar.

Om du som arbetspendlar behöver parkera över natten på kommunens pendelparkering ska du anmäla detta till Åre kommuns kundtjänst 0647-161 00, uppge namn, registreringsnummer och datum.

I direkt anslutning till Undersåkers station finns även en privat parkering med avgift. Information finns på plats.

Vid Duveds station planerar kommunen pendlarparkeringar med byggstart under 2022.

pdf Användarinstruktion för el- och hybridbilsladdning, Undersåker (358 KB)

pdf Användarinstruktion för el- och hybridbilsladdning, Järpen och Mörsil (331 KB)