Under våren genomför Åre kommun en hastighetsöversyn för Järpen, Mörsil, Undersåker, Åre och Duved där du som kommuninvånare kan lämna dina synpunkter på de föreslagna nya hastighetsgränserna.

Enligt trafikförordningen ska kommuner besluta om hastigheter inom tättbebyggda områden. Åre kommun har sedan 2020-03-10 en hastighetsplan som anger vilka hastigheter som ska gälla på olika vägar och i olika miljöer. Den ligger till grund för den hastighetsöversyn som nu genomförs. Syftet är att hastigheter ska anpassas till trafikmiljön med hänsyn till trygghet, trafiksäkerhet, tillgänglighet och miljö. 

Under arbetet med hastighetsöversynen samråder kommunen med berörda myndigheter och inhämtar synpunkter från kommuninvånarna. Du kan lämna synpunkter via digitalt formulär eller genom att delta på det öppna mötet som hålls på respektive ort. 

Förslagen på nya hastigheter och det som gäller idag:

pdf Järpen - kartor (6.38 MB)
pdf Duved - kartor (4.23 MB)
pdf Mörsil - kartor (3.69 MB)
pdf Åre - kartor (7.17 MB)
pdf Undersåker - kartor (3.80 MB)


Lämna synpunkter - digitalt formulär

Fram till och med den 31 maj kan du lämna dina synpunkter via våra digitala formulär. Vill du lämna synpunkter för flera orter, fyller du i ett formulär för respektive ort.

Lämna synpunkter på förslag för Järpen »
Lämna synpunkter på förslag för Duved »
Lämna synpunkter på förslag för Mörsil »
Lämna synpunkter på förslag för Åre »
Lämna synpunkter på förslag för Undersåker »


Lämna synpunkter - öppet möte

Välkommen att delta på våra öppna möten där du kan titta på förslagen, ställa frågor och lämna synpunkter.

Järpen
30 mars, kl. 11-12 samt kl. 17-19, kommunhuset

Duved
5 april, kl. 17-19, tillfälliga skollokalerna

Mörsil
26 april, kl. 17-19, caféterian i Mörsil skola

Åre
3 maj, kl. 17-19, Biblioteket i stationshuset

Undersåker
10 maj, kl. 17-19, matsalen i Stamgärde skola

De personuppgifter som behandlas i samband med inlämning av synpunkter på hastighetsförslagen via formulär är kontaktuppgifter för att vi vid behov ska kunna komma i kontakt med förslagslämnare om något är oklart och behöver förtydligas i syfte att få ett så bra underlag som möjligt.


Personuppgifter som behandlas i systemet är:
• Namn
• E-postadress

 

Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra myndighetsutövning.

 

Lagringstid

Ett (1) år.

 

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och därmed ytterst ansvarig för behandling av personuppgifter samt att uppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

 

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Här kan du läsa mer om dina rättigheter som registrerad. Du kan komma i kontakt med vårt dataskyddsombud genom att mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Om du har invändningar kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..