Skrotbilar innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen som kan spridas i naturen om de inte tas om hand på ettmiljömässigt bra sätt. Väljer du att lämna din bil till någon av de bildemonterare som är anslutna till BilRetur.se väljer du också en miljöklok lösning för återvinning av din bil. Det är kostnadsfritt förutsatt att bilen är komplett. Du behöver det senast utfärdade registreringsbeviset och om det saknas kan ett nytt beställas hos Transportstyrelsen, 0771-25 25 25 eller på Transportstyrelsen.se

Hämtning av bil kan beställas mot en kostnad.

För anmälan och mer information Bilretur.se