För att få köra avfall måste man, beroende på mängden, antingen anmäla eller söka tillstånd för transporterna hos länsstyrelsen. 

Företag får, mot avgift, lämna avfall på kommunens återvinningscentraler. Kommunens återvinningscentraler är dock inte byggda för att ta emot större volymer avfall. Mängden får därför inte överstiga en normalstor släpvagn per dag.

Företag får, mot avgift, lämna hushållsliknande farligt avfall på miljöstationen (fd. FA-stationen).

Om man som företagare ska köra farligt avfall måste man upprätta ett transportdokument som ska lämnas över till mottagaren. Farligt avfall omfattar även el-avfall, batterier, ljuskällor (lampor/lysrör), vitvaror, kyl och frys med mera.

Företagaren måste också rapportera till avfallsregistret på Naturvårdsverkets hemsida,  läs mer nedan.

pdf Renhållningstaxa (156 KB)

Information om återvinningsstationer

JÄRPEN Fabriksvägen 8

Öppettider
Tisdag kl. 07.00-09.00
Onsdag kl. 14.00-16.00
Fredag kl. 07.00-09.00

Lundstams Återvinning AB, telefon 0647-310 42, har företagsmottagning vid Järpens industriområde, Fabriksvägen 8, där företag, mot avgift, har möjlighet att lämna verksamhetsavfall.

Företagens förpackningar får inte lämnas på Åre kommuns återvinningscentraler eller återvinningsstationer för hushåll.

Nya regler för rapportering av farligt avfall

Från och med 1 november 2020 ska alla företag och andra verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika färg- och kemikalierester. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

 

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla företag och verksamheter som:

 

- producerar farligt avfall

- transporterar farligt avfall

- tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet

- mäklar eller handlar med farligt avfall

- behandlar farligt avfall.

 

Uppskattningsvis berörs över en miljon verksamheter i Sverige av det nya avfallsregistret.

 

Vad ska vi anteckna?

Sedan tidigare finns en skyldighet att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Den gäller fortsatt och utökas något. Du ska löpande anteckna och dokumentera uppgifter om mängder och typ av avfall i kronologisk ordning och kunna visa upp dem på begäran av tillsynsmyndigheter.


Tre exempel
För att det ska bli ännu tydligare vad detta innebär i praktiken har Naturvårdsverket tagit fram några olika exempel från olika verksamheter. 

Frisör Sax & Kam

Östers bilverkstad

Sundstorp, det lilla lantbruket

 

Hur rapporterar vi?

Rapporteringen till avfallsregistret gör du med hjälp av e-legitimation på www.naturvardsverket.se/avfallsregister.

 

Mer information

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om rapporteringen