pdf Företagsprislista för renhållning i Åre kommun (19 KB)

Information om återvinningscentraler

Mindre företag får lämna avfall på återvinningscentralerna mot avgift. Mängden får inte överstiga en normalstor släpvagn, det vill säga cirka 1 m3 .

Information om återvinningsstationer

JÄRPEN Fabriksvägen

Öppettider
Måndag kl. 07.00-09.00
Onsdag kl. 14.00-16.00
Fredag kl. 07.00-09.00

Det är entreprenören Lundstams Återvinning Åre AB, tel 0647-310 42, som driver återvinningsstationen för företag så kallad ”företagsstation” på uppdrag av förpackningsproducenterna. Företag, verksamheter och jordbruk har lagenlig skyldighet att lämna förpackningar på företagsstationen i Järpen alternativt ordna med förpackningshämtning från den egna verksamheten.

Företagens förpackningar får inte lämnas på Åre kommuns återvinningscentraler eller återvinningsstationer för hushåll.

Nya regler för rapportering av farligt avfall

Från och med 1 november 2020 ska alla företag och andra verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Läs mer om de nya reglerna