pdf Företagsprislista för renhållning i Åre kommun (19 KB)

Information om återvinningscentraler

Mindre företag får lämna avfall på återvinningscentralerna mot avgift. Mängden får inte överstiga en normalstor släpvagn, det vill säga cirka 1 m3 .

Information om återvinningsstationer

Företag, verksamheter och jordbruk etc. har lagenlig skyldighet att ordna med egen förpackningshämtning, alternativt lämna förpackningar på företagsstationen (ÅVC-området) i Järpen tisdagar och fredagar kl. 07.00 - 09.00. Övriga ÅVC tar inte emot företagens förpackningar.

Nya regler för rapportering av farligt avfall

Från och med 1 november 2020 ska alla företag och andra verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Läs mer om de nya reglerna