För att få köra avfall måste man, beroende på mängden, antingen anmäla eller söka tillstånd för transporterna hos länsstyrelsen. 

Om man som företagare ska köra farligt avfall måste man upprätta ett transportdokument som ska lämnas över till mottagaren. Farligt avfall omfattar även el-avfall, batterier, ljuskällor (lampor/lysrör), vitvaror, kyl och frys med mera.

Företagaren måste också rapportera till avfallsregistret på Naturvårdsverkets hemsida, läs mer nedan.

Här kan företag sortera sitt förpackningsavfall:

  • Företag kan, kostnadsfritt, lämna förpackningsavfall på Storlienvägen 50 i Östersund. Öppettider: måndag-fredag 07–16
  • Företag kan, mot avgift, beställa hämtning av avfall från valfri entreprenör.

Här kan företag sortera sitt verksamhetsavfall:

  • Företag kan, mot avgift, lämna verksamhetsavfall på Storlienvägen 50 i Östersund. Öppettider: måndag-fredag 07–16
  • Företag kan, mot avgift, beställa hämtning av avfall från valfri entreprenör.
  • Företag kan, mot avgift, lämna verksamhetsavfall på Fabriksvägen 8 i Järpen. Öppettider: tisdagar 07–09, onsdagar 14–16, fredagar 07–09
  • Företag kan, mot avgift, lämna hushållsliknande farligt avfall på FA-stationen, Fabriksvägen 3 i Järpen. pdf Renhållningstaxa> (156 KB)
    Öppettider: måndagar 12–19 (stängt röda måndagar), torsdagar 12–19 (stängt röda torsdagar), lördagar 12–17 (gäller lördagarna 20/1, 3/2, 17/2, 2/3, 16/3)
  • Företag kan, mot avgift, lämna avfall på kommunens återvinningscentraler. Kommunens återvinningscentraler är dock inte byggda för att ta emot större volymer avfall. Mängden får därför inte överstiga en normalstor släpvagn per dag.  pdf Renhållningstaxa> (156 KB)

Observera att företagens förpackningar inte får lämnas på Åre kommuns återvinningscentraler eller återvinningsstationer för hushåll.

Regler för rapportering av farligt avfall:

Sedan 1 november 2020 ska alla företag och andra verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika färg- och kemikalierester. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

 

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla företag och verksamheter som:

 

- producerar farligt avfall

- transporterar farligt avfall

- tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet

- mäklar eller handlar med farligt avfall

- behandlar farligt avfall.

 

Uppskattningsvis berörs över en miljon verksamheter i Sverige av det nya avfallsregistret.

 

Vad ska vi anteckna?

Sedan tidigare finns en skyldighet att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Den gäller fortsatt och utökas något. Du ska löpande anteckna och dokumentera uppgifter om mängder och typ av avfall i kronologisk ordning och kunna visa upp dem på begäran av tillsynsmyndigheter.


Tre exempel
För att det ska bli ännu tydligare vad detta innebär i praktiken har Naturvårdsverket tagit fram några olika exempel från olika verksamheter. 

Frisör Sax & Kam

Östers bilverkstad

Sundstorp, det lilla lantbruket

 

Hur rapporterar vi?

Rapporteringen till avfallsregistret gör du med hjälp av e-legitimation på www.naturvardsverket.se/avfallsregister.

 

Mer information

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om rapporteringen