Möbler Återbruket

Återbrukets två huvudsyften är att ge sysselsättning till personer som står utanför den reguljära arbetsmarknaden samt att minska på kommunens avfall genom att ta tillvara på det som annars skulle hamnat på soptippen.

Återbruket vill också inspirera till ökat återbruk och vara en motpol till slit och släng, det tjänar vi alla på.

Återbruket arbetar med att renovera möbler och inredningsartiklar och skapa egna produkter från bland annat bygg- och spillmaterial. Produkterna som produceras hos oss används i interna inredningsprojekt eller utsmyckningar eller säljs via Facebookgruppen Återbruket Åre kommun

På Återvinningscentralen i Järpen tar vi emot möbler, inredningsartiklar och byggmaterial. Vår mottagning är öppen under återvinningscentralens öppettider. Det som lämnas till Återbruket används i våra egna projekt eller säljs vidare. 

Återbruket är ett projekt inom Åre kommuns arbetsmarknadsavdelning och ett resultat av det EU-finansierade Interreg-projektet ”Ökat arbetskraftsutbud i gränsregionen”.