Socialkontor

Socialkontoret består av avdelningarna:

  • Arbetsmarknad
  • Ensamkommande flyktingbarn
  • Hemvård
  • Individ- och familjeomsorg
  • LSS
  • Måltid

 

Individ- och familjeomsorgens expedition

  • Telefon: 0647-164 10
  • Adress: Box 201 | 837 22 JÄRPEN | Besöksadress: Norra vägen 21, nedre ingång mot E14. 

 

Öppettider expedition:
09.00 - 09.30
10.00 - 11.45
13.00 - 14.30

Socialchefen är chef över socialkontorets avdelningar.
Vill du nå anställda på detta kontor är du välkommen att vända dig till kundtjänst.

Emelie Erixon

Emelie Erixon

Socialchef Telefon: 0647-162 01 emelie.erixon@are.se