Kommunlednings-kontor

Kommunledningskontoret består av avdelningarna:

  • Ekonomi
  • Inköp
  • Jämtlands Gymnasium
  • Kansli
  • Kultur & fritid
  • Personal
  • Tekniska
  • Tillväxt
  • Utveckling


Chefen för kommunledningskontoret är chef för dessa avdelningar.
Vill du nå anställda på detta kontor är du välkommen att vända dig till kundtjänst.

Martin Söderström

Tillförordnad chef för kommunledningskontoret Telefon: 0647-162 43 martin.soderstrom@are.se