Åre kommun följer händelseutvecklingen gällande coronapandemin noggrant och vi har regelbunden samverkan med aktuella myndigheter, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtlands län, våra grannkommuner samt lokalt näringsliv med målet att begränsa smittspridningen utifrån gällande råd och rekommendationer.

Läs mer om aktuella råd och rekommendationer på krisinformation.se.

Länkar