Borgelig vigsel

Borgerlig vigsel kan väljas av alla. Vigseln förrättas av särskilda vigselförrättare, som är utsedda av Länsstyrelsen.

  • Beställ en ansökningsblankett för hindersprövning på ditt lokala skattekontor och skicka en ifylld ansökan till skattekontoret. Om det inte finns något hinder skickar skattekontoret ett intyg om hindersprövning och ett intyg om vigsel till er.
  • Kontakta någon av våra vigselförrättare för att komma överens om hur, när och var ceremonin ska äga rum. Du hittar listan på Länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/livshandelser/vigselforattare.
  • Handlingarna från skattekontoret lämnar du till vigselförrättaren vid vigseltillfället.
  • Två vittnen ska närvara vid vigseln.

Själva ceremonin kostar inte brudparet någonting och det spelar ingen roll om paret är kommunmedborgare eller besökare i vår kommun. Alla är lika välkomna.

Kyrklig vigsel

Vill du veta mer om kyrklig vigsel? Då hittar du mer information på www.svenskakyrkan.se.