En servicedeklaration beskriver vad du kan förvänta dig när du nyttjar kommunens tjänster och vad vi förväntar oss av dig.

pdf Servicedeklaration Bostad med särskild service för vuxna (74 KB)

pdf Servicedeklaration Daglig verksamhet och sysselsättning för vuxna (69 KB)

pdf Servicedeklaration måltider (202 KB)

icon Servicedeklaration kommungemensam (313.99 kB)

icon Servicedeklaration biståndsbeslutade insatser i hemmet (246.58 kB)

icon Servicedeklaration biståndshandläggning (266.15 kB)

icon Servicedeklaration byggavdelningen (839.48 kB)

icon Servicedeklaration ekonomiskt bistånd (353.93 kB)

icon Servicedeklaration föreningsbidrag (713.7 kB)

icon Servicedeklaration förskola (362.44 kB)

icon Servicedeklaration förskoleklass- årskurs 9 (286.87 kB)

icon Servicedeklaration integrationsservice (297.28 kB) pdf
icon Servicedeklaration, arabiska Åre (345.62 kB) (345 KB)
pdf
icon Servicedeklaration, persiska Åre (263.11 kB) (263 KB)
pdf
icon Servicedeklaration, somaliska Åre (222.22 kB) (222 KB)

icon Servicedeklaration miljöavdelningen (610.26 kB)

icon Servicedeklaration särskilt boende (372.27 kB)

icon Servicedeklaration trygghetslarm (330.06 kB)

Hoksehtimmie-deklarasjovne

pdf Jearsoesvoetelarme (220 KB)

pdf Sjïere gåetieluhpesne (282 KB)

pdf Viehkiegïetedallijem (200 KB)