Åre kommun vill erbjuda en god service till våra medborgare. För att kunna leverera god service med hög kvalitet är det viktigt att veta hur medborgarna ser på kommunen och våra verksamheter. Från och med 2015 gör vi Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning.

År 2016 genomfördes undersökningen i 136 kommunen, vilket gör att vi kan jämföra oss med och har möjlighet att lära av andra kommuner. Undersökningen hjälper oss att utveckla våra verksamheter och resultaten används för att se över och förbättra kvaliteten i tjänsterna och servicen till våra medborgare. Undersökningen görs från och med 2016 en gång vartannat år.

pdf SCBs medborgarundersökning 2016 (2.00 MB)