Bild på en blombukett

Om du har önskemål om borgerlig begravning hänvisar vi till begravningsbyråerna i länet.  De kan lämna råd om borgerlig begravning och även ge tips om lämpliga begravningsförrättare. Åre kommun har inte utsett någon borgerlig begravningsförrättare.

För borgerlig begravning finns inga fastställda regler eller ordning för hur begravningen ska ske. Den kan utformas så personligt som de anhöriga och närstående själva vill.

Begravningsombud och begravningsplatser

Länsstyrelsen kontrollerar att personer som inte är medlem i Svenska kyrkan också kan begravas på ett värdigt sätt. De kan även ge tillstånd till att sprida askan efter en avliden person.

Oftast är det en eller flera församlingar som ansvarar för att ordna begravningsplatser. Länsstyrelsen utser ombud som ska granska församlingarna och se till att de som inte tillhör Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem. Ombuden kontrollerar till exempel begravningsavgifter och utformningen av begravningsplatser.

Om du vill veta vem som är begravningsombud där du bor kan du vända dig till din församling eller till Länsstyrelsen. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.