Mapp Tillstånd

Toggle Rubrik
pdf Anmälan & beslut - Serveringslokal för cateringtillstånd ( pdf, 1.03 MB )
pdf Anmälan - Ändring av nuvarande serveringstillstånd ( pdf, 306 KB )
pdf Anmälan - Ändring av serveringsansvariga ( pdf, 992 KB )
pdf Anmälan - Provsmakning för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ( pdf, 982 KB )
pdf Anmälan - Provsmakning för tillverkare med stadigvarande serveringstillstånd ( pdf, 965 KB )
pdf Anmälan - Rätt att krydda spritdryck för servering som snaps ( pdf, 960 KB )
pdf Anmälan - Upphörande av serveringstillstånd ( pdf, 973 KB )
pdf Anmälan om ändring försäljningstillstånd tobak (detaljhandel) ( pdf, 72 KB )
pdf Anmälan om ändring försäljningstillstånd tobak (partihandel) ( pdf, 78 KB )
pdf Anmälan om försäljning av folköl och tobak ( pdf, 164 KB )
pdf Anmälan om upphörd tobaksförsäljning (detaljhandel) ( pdf, 35 KB )
pdf Anmälan om upphörd tobaksförsäljning (partihandel) ( pdf, 33 KB )
pdf Ansökan & beslut- Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap ( pdf, 177 KB )
pdf Ansökan - Tillstånd för servering av alkoholdrycker ( pdf, 253 KB )
pdf Ansökan om försäljningstillstånd tobak (detaljhandel) ( pdf, 111 KB )
pdf Ansökan om försäljningstillstånd tobak (partihandel) ( pdf, 112 KB )
pdf Avanmälan försäljning folköl och tobak ( pdf, 140 KB )
pdf Bilaga - Till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd ( pdf, 1.07 MB )
pdf Bilaga finnsieringsplan försäljning tobaksvara ( pdf, 48 KB )
pdf Riktlinjer för serveringstillstånd i Åre kommun ( pdf, 5.75 MB )