Uppdaterad 6 maj, kl. 15.00

Sedan i början av april har verksamheten på Mötesplatsen Norra vägen tillfälligt förändrats och ställts om till att bli en verkstad för tillverkning av skyddsutrustning. Utrustningen används sedan inom Åre kommuns vård- och omsorgsverksamheter.

Här kan du läsa mer om produktionen

Krisledningsnämnden ska fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. Nämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområdena från övriga nämnder i kommunen. Åre kommuns krisledningsnämnd är inte formellt aktiverad ännu men får sedan den 17 mars daglig information om händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19.

 

Här kan du läsa mer om krisledningsnämnden och se vilka som ingår i den.

Från och med fredag eftermiddag den 3 april parkerar du fritt i två timmar på Åre kommuns allmänna parkeringar i centrala Åre. Detta gäller till 31 maj och görs för att stötta lokala företag.

 

När du parkerar behöver du ta ut en parkeringsbiljett i en automat, alternativt registrera det som en sms-parkering. Observera att det detta endast gäller på Åre kommuns allmänna parkeringar, klicka här för att se karta.

Inom alla våra verksamheter uppmanar vi nu barn, elever, personer med insats, besökare, personal med flera till förebyggande basal hygien för att minska smittspridning.