Åre kommun förbereder krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden ska fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. Nämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområdena från övriga nämnder i kommunen. Åre kommuns krisledningsnämnd är inte formellt aktiverad ännu men får sedan den 17 mars daglig information om händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19.
Här kan du läsa mer om krisledningsnämnden och se vilka som ingår i den.

Förbyggande basal hygien för att minska smittspridning

Inom alla våra verksamheter uppmanar vi nu barn, elever, personer med insats, besökare, personal med flera till förebyggande basal hygien för att minska smittspridning.