Uppdaterad 26 mars, kl. 12.30

Här samlar vi frågor och svar till dig som är turist eller besökare och som har planer på att resa till Åre kommun den kommande tiden.

Vi vet att många planerar att resa till vår kommun under påskhelgerna. Folkhälsomyndigheten har gått ut med en generell uppmaning till allmänheten att tänka igenom sina kommande resor inom Sverige en extra gång och fundera på om resorna verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls.

 

Uppmaningen från Folkhälsomyndigheten syftar till att dämpa spridningstakten av coronaviruset covid-19 i Sverige samt att inte överbelasta hälso- och sjukvården på mindre orter.

Läs mer resor inom Sverige på Folkhälsomyndighetens webbplats

Ja, de är öppna. I slutet av mars meddelande Folkhälsomyndigheten att det inte är aktuellt att stänga ner några skidanläggningar i Sverige. Vi vill också förtydliga att Åre kommun inte har några lagliga möjligheter att stänga ner skidanläggningar på det sätt som gjorts i Norge.

 

Folkhälsomyndigheten har fört dialog med svenska skidanläggningar, berörda länsstyrelser och regioner som har resulterat i ett antal åtgärder för att minska smittspridningen. Åtgärderna handlar bland annat om stoppad after ski, förändrade köstrukturer vid liftar och uthyrning för att skapa avstånd mellan människor, stängda liftar och utökade städrutiner.

Läs mer om de åtgärder som vidtas i Åre på Skistars webbplats vidtar i Åre

Det finns inget generellt förbud att åka skidor på fjället. Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska däremot inte delta i några aktiviteter alls.

 

Läs mer om idrott och träningsaktiviteter på Folkhälsomyndighetens webbplats

I slutet av mars meddelade Svenska turistföreningen (STF) att samtliga fjällstugor i Jämtland- och Härjedalsfjällen stänger den 30 mars med anledning av coronaviruset covid-19. STF:s fjällstationer i området kommer däremot vara öppna som planerat. För information om övriga fjällstationer hänvisar vi till respektive aktör för mer information.

 

Läs mer om fjällstugor och fjällstationer på STF:s webbplats

Du hittar viktig information på Åre Destination webbplats:
aresweden.com/information-om-corona-och-covid-19