Från och med den 24 november är det förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare i Jämtlands län.

Undantag görs för begravningsceremonier där upp till 20 personer kan delta under förutsättning att villkor för att minska risken för smittspridning följs.

Läs mer om vad förbuden innebär på Polisens och Länsstyrelsens webbplatser.