Uppdaterad 7 april, kl. 16.30

Från och med söndagen den 29 mars och tills vidare är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare, enligt ett nytt beslut från regeringen. Om anordnare bryter mot förbudet kan denne dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter. Som offentliga tillställningar räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor. Förbudet gäller både för sammankomster och tillställningar som hålls inomhus respektive utomhus.

Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är om tillställningen riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs.

Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, skolor, matsalar, torg, köpcenter och liknande.

Mer information

Som ett komplement till regeringens beslut har Folkhälsomyndigheten tagit fram nya allmänna råd. Läs mer nedan.