Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska:

  • Begränsa antalet deltagare till högst 8 deltagare.
  • Begränsa antalet deltagare i en allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall till högst 20 deltagare.

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs genom tillsyn. Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Läs mer på följande webbplatser: