Uppdaterad 30 mars, kl. 14.00

Näringslivsenheten arbetar aktivt för att skapa olika möjligheter att stötta företagen i Åre kommun som är drabbade av effekterna av coronaviruset och covid-19. Daglig kontakt med företag i olika branscher och bygder ger oss en nulägesbild som ligger till grund för de beslut kopplat till näringslivsutveckling som Åre kommun tar.  Den information vi får in från företagen ligger också till grund för hur vi påverkar exempelvis Region Jämtland Härjedalen, Tillväxtverket samt andra aktörer så att dessa i sin tur tar beslut om relevanta åtgärder.

Vi får många frågor om var man som företagare kan hitta mer information.

Ta gärna kontakt med oss om du har förslag på åtgärder. Näringslivsenhetens kontaktuppgifter hittar du här. 

Näringslivssupport via telefon och funktionsbrevlåda

Det finns en telefonsupport och funktionsbrevlåda dit företagare kan ringa eller mejla in frågor. 

Näringslivssupporten ger information om dels vad regeringens åtgärdspaket innebär och hur lägesbilden ser ut för företagarna i länet.

Näringslivssupporten är bemannad 8–17 varje vardag med start från den 26 mars. Du kan antingen ringa på 073-508 94 13 eller mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Vad innebär att antalet personer på allmänna sammankomster begränsas till 50?

Regeringen fattade 29 mars ett beslut om att ytterligare begränsa möjligheten att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till en begränsning på max 50 personer. Om du redan meddelats tillstånd gäller att sammankomsten eller tillställningen får genomföras med begränsningen på 50 personer.

Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Läs mer hos Polisen och se deras frågor och svar.

Vad gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar och cateringverksamhet?

Från och med 25 mars gäller nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar och cateringverksamhet. Det finns ännu inget som tyder på att coronasmittan sprids genom att man äter mat eller dricker vatten. Smittan förs vidare genom kontakt mellan människor, eller via nysningar och hostningar – så kallad droppsmitta.

Syftet med den nya föreskriften är att minimera trängsel och långa köer. Besökare ska kunna hålla avstånd till varandra. Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Stående servering av mat och dryck är inte tillåten. Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

Verksamheter kan fortfarande servera bufféer och ta betalt i kassan – så länge det inte bildas köer och trängsel. Verksamheterna ska även göra riskbedömningar utifrån Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkarens rekommendationer, samt instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning. Dessa ska in i verksamhetens egenkontroll.

Skriv till Åre kommuns miljöavdelning på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du har frågor kring de nya föreskrifterna.

Vad gäller för mig som företagare om jag hanterar livsmedel?

Coronaviruset sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten.

För mer information hänvisar vi till Livsmedelsverket.

Den 25 mars kom regeringen med ett antal förslag som främst berör småföretag. Här finns några av förslagen. 

 

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter 

Regeringen förslår en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter där du som arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften. För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020. 

 

Läs mer om sänkta arbetsgivaravgifter på Regeringens webbplats 

 

Lånegaranti för drabbade små och medelstora företag 

Regeringen föreslår att företag som är livskraftiga, men som till följd av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, ska få möjlighet till statlig lånegaranti.

  

Läs mer om lånegaranti på Regeringens webbplats 

 

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher 

För att hjälpa branscher som sällanköpshandel (t.ex kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen förslagit att påskynda omförhandling av hyror. Förslaget är att staten står för 50 procent av hyresnedsättningen och upp till 50 procent av den fasta hyran. 

Stödet gäller från 1 april – 30 juni 2020 och kan sökas i efterhand.  

 

Läs mer om tillfällig rabatt för hyreskostnader på Regerings webbplats 

 

Anstånd med skatteinbetalning 

Regeringen har föreslagit att utvidga det tidigare förslaget om anstånd med skatt så även du som redovisar din moms årsvis ska omfattas av anstånd med skatteinbetalningar.  

 

Läs mer om anstånd med skatteinbetalning på Regeringens webbplats 

 

Möjlighet att få tillbaka betald preliminärskatt för 2019 

För dig som driver enskild näringsverksamhet och som drabbats hårt av coronaviruset och covid-19 har regeringen förslagit att ändra reglerna för periodiseringsfonder. Det innebär att du kan sätta av 100% av din skattepliktiga vinst för år 2019 i din periodiseringsfond. Taket är upp till en miljon kronor och du kommer sedan kunna kvitta detta mot dina framtida förluster. 

 

Läs mer om möjlighet att få tillbaka betald preliminärskatt på Regeringens webbplats 

 

Undantag från regeln om vilande företag 

Om du drabbas av arbetslöshet och har ett företag kan du undantas från regeln om att företagande endast får läggas vilande en gång under fem år under 2020. 

 

Korttidsarbete 

Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. 

 

Läs mer på om korttidsarbete hos Tillväxtverket 

 

Läs tidigare beslut och information om förslag för att hantera effekterna av coronaviruset covid-19 här. 

Näringslivsenheten arbetar aktivt för att hitta olika möjligheter att stötta företagen i Åre kommun som är drabbade av effekterna av coronaviruset och covid-19. Genom daglig kontakt med företag i olika branscher och bygder skapar vi en nulägesbild över hur effekterna ser ut.

 

Nulägesbilden ligger till grund för de beslut som Åre kommun och Region Jämtland Härjedalen tar,  kopplat till näringslivsutveckling. Den information vi får in från företagen ligger också till grund för hur vi kan påverka exempelvis Region Jämtland Härjedalen och Tillväxtverket så att dessa aktörer tar beslut om relevanta åtgärder.

 

Ta gärna kontakt med oss om du har förslag på åtgärder. Näringslivsenhetens kontaktuppgifter hittar du här. 

verksamt.se finns information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

 

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Här finns information och e-tjänster för dig som driver, ska starta eller utveckla ditt företag. Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 myndigheter.

 

Tillväxtverket ansvarar för informationen på verksamt.se där inget annat anges.

I dokumentet nedan hittar du städrutiner framtagna av Region Jämtland Härjedalen med anledning av coronaviruset covid-19.

 

pdf Städning efter sjukdomsfall covid-19 i samhället (67 KB)