Uppdaterad 1 juli, kl. 10.30

Information till föreningar

  • Föreningar som söker det årliga kommunala stödet kan avvakta med att skicka in sin årsredovisning, då det kan vara svårt att ha årsmöte under coronakrisen.
  • De föreningar som skickat in redovisning för lokalt aktivitetsstödet för barn och unga. Tänk på 2020 års utbetalning baseras på 2019 års aktiviteter.
  • Det är 2020 års redovisning och utbetalning av det lokala aktivitetsstödet som bör uppmärksammas, det vill säga om föreningar haft mindre aktiviteter på grund av coronaviruset kan det komma att behöva kompenseras.
  • Fritidsanläggningarna är fortfarande öppna med undantag då det är eller har varit personalbrist. Detta innebär att föreningslivet fortfarande kan ha verksamhet om man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Både Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundets samt Åre kommun rekommenderar att man rör på sig i den mån det är möjligt enligt de krav som gäller under coronakrisen.

Länkar och nyttig information

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa och är bland annat rådgivande i coronafrågor gentemot regeringen. Här hittar ni bland annat råd till föreningar och träningsanläggningar.

 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Information till föreningar finns Sveriges kommuner och regioners (SKR) webbplats. Här kan du läsa hur kultur- och fritidsverksamhet påverkas med anledning av coronaviruset. Ett krav är att det är förbjudet att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. SKR presenterar här en genomgång av vad förbudet innebär för kultur- och fritidsverksamheter i kommuner och regioner.

 

Läs mer på SKR:s webbplats

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda rörelsen i gemensamma frågor. På deras webbplats hittar du samlad information om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen.

 

Läs mer på rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen

 

Klartecken för matcher och tävlingar för seniorer
Folkhälsomyndigheten häver från och med 14 juni råden till idrotten om att undvika närkontakt, undvika onödiga resor och att skjuta upp eller ställa in matcher och tävlingar.

 

Läs mer på rf.se

 

TIPS: Idrottsföreningar kan få stöd för anpassad verksamhet under coronakrisen
Med hänsyn till coronakrisen har Riksidrottsförbundet beslutat att utöka kriterierna för att kunna söka projektstöd för barn- och ungdomsidrotten. Det innebär att föreningar nu kan söka stöd för ändringar i verksamhet på grund av corona. Konkret kan det handla om att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning eller genomföra annorlunda idrottsverksamhet, som med digitala hjälpmedel.

Kompensationsstöd till idrottsföreningar
Regeringen gav den 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Riksidrottsförbundet har uppdraget att fördela stödet till

idrottsrörelsen.

 

På den här sidan hittar du riktlinjer för idrottsföreningar som vill söka kompensationsstöd


Riksidrottsförbundet deltar i samverkan för att stötta äldre i karantän
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommit överens med organisationer inom civilsamhället, bland annat Riksidrottsförbundet, att under coronakrisen stödja kommuner att hjälpa personer över 70 år, eller som tillhör en annan riskgrupp, med matinköp och upphämtning av mediciner. Målet är att erbjuda frivilligstöd till samtliga 290 kommuner.

Hur Region Jämtland Härjedalen kultur hanterar coronakrisen gentemot kulturlivets aktörer hittar du information om här:


regionjh.se/kultur

På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) webbplats kan du också få information för föreningslivet och civilsamhället.


mucf.se/mucf-och-coronaviruset

På Heimbygdas hemsida kan hembygdsföreningar få information om hur hembygdsrörelsen påverkas av corona.

 

hembygd.se/heimbygda

På Bygdegårdarnas Riksförbunds webbplats finns information för samlingslokalsföreningar, vilket det finns många av i Åre kommun.

 

bygdegardarna.se/om-oss/information-och-atgarder-angaende-covid-19

Hos Riksförbundet Sveriges konstföreningar finns relevant information för dagens situation.


sverigeskonstforeningar.nu

Hos Riksorganisationen för ideella kulturföreningar kan kulturföreningar hitta information med anledning av coronapandemin.


kontaktnatet.se/coronaviruset

Behöver din förening tips på hur man kan ha möten digitalt så finns här tips och information kring styrelsearbete och årsmöten på distans/digitalt:

 

digitalaverktyg.sensus.se/kategori/styrelse-och-stammor

I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder.


folkhalsomyndigheten.se/ledaresomlyssnar