Uppdaterad 27 mars, kl. 17.15

Återvinningscentralen i Brattåsen stänger onsdag 1 april

På grund av förändrade personalförhållanden stänger återvinningscentralen i Brattåsen den 1 april och tillsvidare. Återvinningscentralerna i Hallen, Järpen och Staa har öppet som vanligt.

Får vi många besökare kan det bli aktuellt för personalen att begränsa antalet personer vid containrarna utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

Individ- och familjeomsorgens öppna mottagning stänger tisdag 24 mars

På grund av förändrade personalförhållanden kommer individ- och familjeomsorgens öppna mottagning stänga sin verksamhet på obestämd tid. Lokalerna kommer fortfarande vara öppna men inte ha samma bemanning som tidigare. Detta börjar gälla från och med tisdagen den 24 mars.

Familjerådgivningens filial i Åre stänger måndag 23 mars

För att förebygga spridning av coronaviruset covid-19 har Östersunds kommun beslutat att familjerådgivningens verksamhet ska reduceras fram till i första hand 13 april. Det innebär att alla besök kommer att ske på huvudmottagningen i Östersund. Filialen i Åre stänger tillfälligt den 23 mars.

Ändrad service på inflyttarservice från måndag 23 mars

Från 23 mars kommer inflyttarservice erbjuda stöd och service till nyanlända genom att:

  • Erbjuda bokade tider för hjälp med vanligt förekommande frågor.
  • Erbjuda hjälp via telefon, sms och mejl i större omfattning. Telefontid: måndag-fredag, kl. 08.30-17.00.
  • Inflyttarservice kommer även aktivt att söka upp de individer och familjer som kan behöva stöd och hjälp.

Utöver detta kommer personalen på inflyttarservice kontakta de nyanlända som kan vara i riskgruppen för coronaviruset covid-19. De kommer att få information om nuläget och vi säkerställer att de får relevant stöd från Åre kommun.

Denna service ersätter öppen mottagning som tidigare erbjöds på tisdags- och torsdagseftermiddagar.

Mötesplatsen Norra vägen stänger måndag 23 mars

På grund av förändrade personalförhållanden kommer Mötesplasten Norra vägen stänga sin verksamhet på obestämd tid. Detta börjar gälla från och med måndagen den 23 mars.

Familjecentralen Hjärtat i Järpen stängs

Familjecentralen Hjärtat i Järpen med BVC-mottagning kommer hållas stängd under de kommande veckorna, tills annan information ges.