Uppdaterad 9 september, kl. 10.30

I dessa tider då det är besöksförbud på samtliga särskilda boenden och korttidsboenden i Åre kommun kände vi att vi behövde uppmuntra och visa uppskattning till de som bor och arbetar där. Vi frågade därför om barnen på Åre kommuns förskolor och grundskolor ville hjälpa till. Och vilken respons vi fick!

 

Läs mer här

Från och med den 16 juni 2020 kommer vuxenutbildningen att återuppta sin undervisning på plats i Lunden efter en tid av distansundervisning med anledning av coronapandemin. Det är undervisning på plats endast vissa dagar i veckan och då med färre elever i klassrummet. Elever får information av sin lärare om när eleverna kan komma till skolan. Elever får endast delta på undervisning om de är friska och symptomfria. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. 

 

Vid frågor – mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning för gymnasiet och komvux tas bort från den 15 juni vilket innebär att gymnasieelever kan återvända till skolans lokaler i sommar och höst. För eleverna på Jämtlands Gymnasium i Åre och Järpen sker årets studentexamen den 5 respektive 12 juni. 

Läs mer på regeringen.se och på jgy.se

 

Elever inom vuxenutbildningen kan fortsatt behöva få undervisning delvis på distans för att minska smittspridningen. Har du frågor kopplat till vuxenutbildningen i Järpen, Campus Åre och Lärcentrum? I så fall kontaktar du din lärare eller utbildningsledare. Övriga frågor hänvisas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Åre kulturskola pausar all verksamhet vårterminen ut. Detta för att Kulturskolans pedagoger behövs för att förstärka på kommunens grundskolor från och med vecka 17. Observera att inga fakturor kommer att skickas ut för den verksamhet som varit under vårterminen 2020.

 

Under maj månad kommer information kring höstens utbud samt möjlighet till anmälan. 

 

Vid frågor eller information, vänd dig till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utifrån rådande läge med coronaviruset är det många familjer som väljer att inte nyttja sin förskoleplats. Skälet till detta kan till exempel vara att man är föräldraledig med yngre syskon, att man är permitterad, att man vill minska smittspridning eller att man vill bidra till att minska belastningen i förskolan.

 

Utifrån att frånvaron är fortsatt hög bland personal gör det skillnad i verksamheten att barngrupperna blir mindre. Åre kommun har därför beslutat att det inte ska utgå någon avgift i de fall vårdnadshavare inte nyttjar barnets plats i förskolan. Detta gäller i första hand för april, maj och juni månad.

 

Du kan bli avgiftsbefriad för en månad i taget genom att mejla barnets namn och vilken förskola barnet går på till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Skriv ”avgiftsfritt” i ämnesraden. För april månad kommer avgiften att reduceras från det datum anmälan kommer in. Barnet behåller såklart sin anvisade förskoleplats.

Utifrån rådande personalsituation på våra förskolor har vi fattat följande beslut:

Vårdnadshavare som permitterats och är arbetsbefriade på heltid har rätt till 15 timmar förskoleverksamhet per vecka för sitt/sina barn från dag 1 av permitteringen. I normalfallet gäller detta från dag 30.

 

Beslutet syftar till att säkerställa att förskolorna kan erbjuda kvalitativ omsorg och träder i kraft omgående.

Våld i nära relationer befaras öka när familjer isoleras tillsammans för att minska smittspridningen av coronaviruset covid-19. En pressad situation kan bli än mer ansträngd.

 

 

Det yttersta ansvaret för barn och ungdomar som riskerar att fara illa ligger hos socialtjänsten. Du som medmänniska och vuxen har ett ansvar att om du är orolig för barn eller i familjer i din närhet förmedla detta till socialtjänsten. I dessa tider när ”vanliga skyddsnät” så som föreningsliv, fritidsaktiviteter och skolan kan vara begränsade runt våra barn och mest utsatta individer ber vi dig som medmänniska, om du går runt med en oro, att ringa oss och förmedla den eller rådgöra. Du kan göra detta anonymt om du önskar. 

 

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter

Sedan 16 mars har vi haft tallriksservering/portionsservering av mat i förskolor och skolor i syfte att minska risk för smittspridning. Det finns nu mer kunskap om hur coronaviruset covid-19 smittar och det finns ännu inget som tyder på att viruset sprids genom att man äter mat eller dricker exempelvis vatten. Det är istället genom att se till att människor inte trängs eller står i kö som vi kan minska smittspridningen.

 

Utifrån detta kommer Åre kommun från och med onsdag 1 april återgå till bufféservering i förskolor och skolor. Anledningen till att vi har beslutat att gå tillbaka till bufféservering är att tallriksserveringen innebar längre köer och trängsel. Med bufféservering och fler vuxna i matsalen är syftet att barnen lättare ska hålla avstånd till varandra och därmed minska smittspridning.

 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats
Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

För att värna om personer med insats och för att ytterligare bromsa spridningen av coronaviruset covid-19 i Åre kommun genomför vi ändringar när det gäller entréerna på Hamregården och Bjurgården. Var vänlig och följ skyltningen vid respektive entré.

Från och med onsdagen den 18 mars stänger vi alla offentliga matsalar på Åre kommuns skolor och boenden för externa lunchgäster. Detta görs för att minimera risken för smitta.