Uppdaterad 5 maj, kl. 13.30

Det har inkommit frågor angående vårt beslut att bedriva förskole- och skolverksamhet under rådande omständigheter. I dagsläget finns det inga planer på att stänga några förskolor eller skolor. Däremot kan det finnas behov av att anpassa verksamheten utifrån tillgång till personal. Om situationen förändras så kommer vi att informera om detta.

Med anledning av coronapandemin har Åre kommun beslutat att årets skolavslutningar inte kan genomföras på sedvanligt vis. För att minska risk för smittspridning kommer årets skolavslutningar ske klassvis utan närvaro av vårdnadshavare.

 

Varje skola planerar hur man på bästa sätt kan skapa en fin och minnesvärd skolavslutning under rådande förutsättningar. Detaljer kring tider och upplägg presenteras senare på lärportalen Unikum av respektive rektor.

Gällande feriejobb i Åre kommun sommaren 2020 så planeras dessa att genomföras i oförändrad omfattning. Vissa arbetsplatser kommer eventuellt inte kunna ta emot feriejobbare i någon eller samma utsträckning som tidigare år men då finns alternativa arbetsplatser att tillgå. Alla ungdomar som uppfyller kraven och som ansökt i tid kommer därmed kunna bli erbjudna ett feriejobb i sommar.

Från och med måndag 20 april delas matlådor ut till våra gymnasieelever som går på Jämtlands Gymnasium. Detta görs till att börja med i skolans lokaler. Berörda elever har blivit informerade.

Åre kulturskola pausar all verksamhet vårterminen ut. Detta för att Kulturskolans pedagoger behövs för att förstärka på kommunens grundskolor från och med vecka 17. Observera att inga fakturor kommer att skickas ut för den verksamhet som varit under vårterminen 2020.

 

Under maj månad kommer information kring höstens utbud samt möjlighet till anmälan. 

 

Vid frågor eller information, vänd dig till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utifrån rådande läge med coronaviruset är det många familjer som väljer att inte nyttja sin förskoleplats. Skälet till detta kan till exempel vara att man är föräldraledig med yngre syskon, att man är permitterad, att man vill minska smittspridning eller att man vill bidra till att minska belastningen i förskolan.

 

Utifrån att frånvaron är fortsatt hög bland personal gör det skillnad i verksamheten att barngrupperna blir mindre. Åre kommun har därför beslutat att det inte ska utgå någon avgift i de fall vårdnadshavare inte nyttjar barnets plats i förskolan. Detta gäller i första hand för april, maj och juni månad.

 

Du kan bli avgiftsbefriad för en månad i taget genom att mejla barnets namn och vilken förskola barnet går på till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Skriv ”avgiftsfritt” i ämnesraden. För april månad kommer avgiften att reduceras från det datum anmälan kommer in. Barnet behåller såklart sin anvisade förskoleplats.

Utifrån rådande personalsituation på våra förskolor har vi fattat följande beslut:

Vårdnadshavare som permitterats och är arbetsbefriade på heltid har rätt till 15 timmar förskoleverksamhet per vecka för sitt/sina barn från dag 1 av permitteringen. I normalfallet gäller detta från dag 30.

 

Beslutet syftar till att säkerställa att förskolorna kan erbjuda kvalitativ omsorg och träder i kraft omgående.

Våld i nära relationer befaras öka när familjer isoleras tillsammans för att minska smittspridningen av coronaviruset covid-19. En pressad situation kan bli än mer ansträngd.

 

Det yttersta ansvaret för barn och ungdomar som riskerar att fara illa ligger hos socialtjänsten. Du som medmänniska och vuxen har ett ansvar att om du är orolig för barn eller i familjer i din närhet förmedla detta till socialtjänsten. I dessa tider när ”vanliga skyddsnät” så som föreningsliv, fritidsaktiviteter och skolan kan vara begränsade runt våra barn och mest utsatta individer ber vi dig som medmänniska, om du går runt med en oro, att ringa oss och förmedla den eller rådgöra. Du kan göra detta anonymt om du önskar. 

 

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter

Sedan 16 mars har vi haft tallriksservering/portionsservering av mat i förskolor och skolor i syfte att minska risk för smittspridning. Det finns nu mer kunskap om hur coronaviruset covid-19 smittar och det finns ännu inget som tyder på att viruset sprids genom att man äter mat eller dricker exempelvis vatten. Det är istället genom att se till att människor inte trängs eller står i kö som vi kan minska smittspridningen.

 

Utifrån detta kommer Åre kommun från och med onsdag 1 april återgå till bufféservering i förskolor och skolor. Anledningen till att vi har beslutat att gå tillbaka till bufféservering är att tallriksserveringen innebar längre köer och trängsel. Med bufféservering och fler vuxna i matsalen är syftet att barnen lättare ska hålla avstånd till varandra och därmed minska smittspridning.

 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats
Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

Sedan tisdagen den 24 mars har vi erbjudit förskoleverksamhet för barn till föräldrar med samhällsviktig funktion. Målgruppen är de barn som normalt skulle varit i skolan men som nu är hemma med lindriga förkylningssymptom. Inga barn har varit i verksamheten och den planerade skolverksamheten, från förskoleklass till årskurs 3, har aldrig startat.

 

Som tidigare informerats har vi nu en allmän smittspridning av corona covid-19 i Åre kommun. Med anledning av detta har Åre kommun beslutat att verksamheterna inte ska finnas kvar. Detta för att inte riskera ytterligare smittspridning bland barn, vårdnadshavare och personal.

Måndagen den 23 mars beslutade Skolverket att ställa in vårens nationella prov för grundskola och gymnasium. Läs mer på skolverket.se.

Regeringen rekommenderade den 17 mars distansundervisning för gymnasieskola, komvux, yrkeshögskola och högskola.


Utifrån detta har Åre kommun beslutat att all platsförlagd undervisning för vuxenutbildning i Järpen, Campus Åre och Lärcentrum ställs in under perioden 18 mars - 3 april. Undervisning kommer inte upphöra utan istället att bedrivs på distans. Har du frågor om dina studier kontaktar du din lärare eller utbildningsledare. Övriga frågor hänvisas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Med anledning av detta övergår också Jämtlands Gymnasieförbund till distansbaserad undervisning. Samtliga skollokaler i Jämtlands Gymnasieförbund stängs för skolbaserad undervisning från och med den 18 mars till och med den 3 april. Besök Jämtlands Gymnasieförbunds webbplats för mer information.

För att värna om personer med insats och för att ytterligare bromsa spridningen av coronaviruset covid-19 i Åre kommun genomför vi ändringar när det gäller entréerna på Hamregården och Bjurgården. Var vänlig och följ skyltningen vid respektive entré.

Från och med onsdagen den 18 mars stänger vi alla offentliga matsalar på Åre kommuns skolor och boenden för externa lunchgäster. Detta görs för att minimera risken för smitta.