Åre kommun följer händelseutvecklingen gällande coronapandemin mycket noggrant. Vi har regelbunden samverkan med Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtlands län samt regionalt och lokalt näringsliv med målet att begränsa smittspridningen utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Information om hur Åre kommuns verksamheter påverkas av coronapandemin hittar du under respektive rubrik i huvudmenyn. 

Utvalda genvägar: Särskilt boende | Barn och utbildningInformation till företagare | Information till föreningar | Psykisk hälsa | Regler om trängsel på serveringar | Årebiblioteken

Nationella råd

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. 

Läs mer på krisinformation.se

Mer information

Uppläst information

Har någon du känner inte möjlighet att ta del av vår information kring coronaviruset covid-19 som vi förmedlar via våra digitala kommunikationskanaler? Be dem då ringa till Åre kommuns kundtjänst på 0647-161 00 för att få den digitala kommunikationen uppläst.

 

Talande webb

Observera att vi även har funktionen "Talande Webb" som gör det möjligt att få informationen uppläst. Du hittar funktionen längst upp på are.se.

 

Flera språk

Lägg också märke till att du kan få informationen översatt till flera olika språk genom att klicka på funktionen "Välj språk" som ligger på samma ställe. Vårdnadshavare inom förskola och grundskola får löpande riktad information kring coronaviruset covid-19 via lärportalen Unikum.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.