Åre kommun följer händelseutvecklingen gällande coronapandemin mycket noggrant. Vi har regelbunden samverkan med Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtlands län samt regionalt och lokalt näringsliv med målet att begränsa smittspridningen utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Information om hur Åre kommuns verksamheter påverkas av coronapandemin hittar du under respektive rubrik i huvudmenyn. 

Utvalda genvägar: Särskilda boenden | Barn och utbildningInformation till företagare | Information till föreningar | Psykisk hälsa | Regler om trängsel på serveringar | Årebiblioteken

Nya skärpta nationella råd

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Från och med 14 december är du skyldig att: 

  • Stanna hemma vid symtom
  • Begränsa nya nära kontakter
  • Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel
  • Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt
  • Arbeta hemifrån så ofta du kan
  • Hålla en god handhygien
  • Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

Läs mer på krisinformation.se 

Mer information

Uppläst information

Har någon du känner inte möjlighet att ta del av vår information kring coronaviruset covid-19 som vi förmedlar via våra digitala kommunikationskanaler? Be dem då ringa till Åre kommuns kundtjänst på 0647-161 00 för att få den digitala kommunikationen uppläst.

 

Talande webb

Observera att vi även har funktionen "Talande Webb" som gör det möjligt att få informationen uppläst. Du hittar funktionen längst upp på are.se.

 

Flera språk

Lägg också märke till att du kan få informationen översatt till flera olika språk genom att klicka på funktionen "Välj språk" som ligger på samma ställe. Vårdnadshavare inom förskola och grundskola får löpande riktad information kring coronaviruset covid-19 via lärportalen Unikum.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.