Uppdaterad 22 juli, kl. 15.15

Åre kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 mycket noggrant. Vi har regelbunden samverkan med Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtlands län samt regionalt och lokalt näringsliv med målet att begränsa smittspridningen utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer säger att du ska låta bli att träffa andra människor om du har symptom som snuva, hosta eller feber, även om symptomen är lindriga. Om du har de symptomen ska du inte gå till jobb eller skola.

Folkhälsomyndigheten uppmanar dig som är 70 år och äldre, samt personer med underliggande sjukdomar – såsom högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes – att begränsa dina nära kontakter och stanna hemma så mycket som möjligt. Att vistas utomhus går bra så länge du kommer ihåg att hålla avstånd till andra människor.

Alla människor ska undvika sammanhang där flera personer träffas samtidigt. Om det är möjligt bör du jobba eller studera hemifrån. Det är också viktigt att du håller avstånd till andra människor för att minska smittspridningen.

Den här sidan uppdateras löpande.

Mer information

Uppläst information

Har någon du känner inte möjlighet att ta del av vår information kring coronaviruset covid-19 som vi förmedlar via våra digitala kommunikationskanaler? Be dem då ringa till Åre kommuns kundtjänst på 0647-161 00 för att få den digitala kommunikationen uppläst.

 

Talande webb

Observera att vi även har funktionen "Talande Webb" som gör det möjligt att få informationen uppläst. Du hittar funktionen längst upp på are.se.

 

Flera språk

Lägg också märke till att du kan få informationen översatt till flera olika språk genom att klicka på funktionen "Välj språk" som ligger på samma ställe. Vårdnadshavare inom förskola och grundskola får löpande riktad information kring coronaviruset covid-19 via lärportalen Unikum.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.