Uppdaterad 30 mars, kl. 11.15

Åre kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 mycket noggrant och vi arbetar nu i stabsläge, som innebär att vi planerar för hur vi hanterar våra verksamheter vid ett eventuellt större utbrott av viruset.

Vi har regelbunden samverkan med Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtlands län samt regionalt och lokalt näringsliv med målet att begränsa smittspridningen utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer säger att du kan gå till jobb, skola och liknande precis som vanligt så länge du inte har några symptom, till exempel snuva, halsont, hosta, andningssvårigheter eller feber. Har du fått andra direktiv från din arbetsgivare eller skola gällande distansarbete eller distansstudier ska du givetvis följa dem. Om du är sjuk, stanna hemma så länge du känner dig sjuk och vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka jobb och skola igen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla personer som är 70 år och äldre, samt personer med underliggande sjukdomar – såsom högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes – att begränsa sina nära kontakter och stanna hemma så mycket som möjligt en tid framöver.

Den här sidan uppdateras minst en gång per dag måndag till fredag, med undantag för helgdagar och andra röda dagar.

Aktuell information 30 mars

  • Förbud mot sammankomster och tillställningar över 50 personer
    Från och med söndagen den 29 mars och tills vidare är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare, enligt ett nytt beslut från regeringen. Om anordnare bryter mot förbudet kan denne dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

    Du hittar mer information under rubriken "Sammankomster och tillställningar"

  • Hemleverans av mat och andra varor
    Folkhälsomyndigheten avråder alla personer som är 70 år och äldre, samt personer med underliggande sjukdomar – såsom högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes – att begränsa sina nära kontakter och stanna hemma så mycket som möjligt. Är du inom denna riskgrupp innebär det också att du bör undvika att handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Med anledning av detta vill vi försöka säkerställa att du får mat och andra varor levererad hem till dig.

    Du hittar mer information under rubriken "Äldre och anhöriga"

Mer information

Uppläst information

Har någon du känner inte möjlighet att ta del av vår information kring coronaviruset covid-19 som vi förmedlar via våra digitala kommunikationskanaler? Be dem då ringa till Åre kommuns kundtjänst på 0647-161 00 för att få den digitala kommunikationen uppläst.

 

Talande webb

Observera att vi även har funktionen "Talande Webb" som gör det möjligt att få informationen uppläst. Du hittar funktionen längst upp på are.se.

 

Flera språk

Lägg också märke till att du kan få informationen översatt till flera olika språk genom att klicka på funktionen "Välj språk" som ligger på samma ställe. Vårdnadshavare inom förskola och grundskola får löpande riktad information kring coronaviruset covid-19 via lärportalen Unikum.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.