Åre kommun planerar utbyggnad av avloppsreningskapaciteten i Storlien och Storvallen. 7/12 2012 hölls det ett stormöte med information kring detta. Här delar vi med oss av informationen som gavs under mötet.

icon 1 Planer och exploateringar (2.38 MB)
icon 2 Ansvar för VA anläggningar (360.14 kB)
icon 3 Problem med ovidkommande vatten (388.63 kB)
icon 4 Avloppsrening (1.64 MB)
icon 5 Tillståndsprocessen (70.88 kB)
icon 6 Miljöpåverkan (1.67 MB)
icon 7 Vad händer nu (120.91 kB)