Att vara tomträttsinnehavare innebär att du har rätt att utnyttja marken på samma sätt som en ägare till en fastighet. Skillnaden är att du inte äger tomten utan du hyr den genom tomträttsavtal mot en årlig avgift (tomträttsavgäld). Tomträttsavgälden är avdragsgill i deklarationen på samma sätt som räntor på lån. Du kan upplåta panträtt, nyttjanderätt och servitut i tomträtten och den kan även belånas.

Tomträttsinnehavaren kan inte säga upp tomträtten, men kan sälja den vidare. Vid en försäljning gäller samma rättigheter och skyldigheter för köparen som vid det tillfälle Åre Kommun upplät tomträtten. Detta innebär att köparen skall vara permanentboende och folkbokförd på adressen. Åre Kommun lämnar 50% rabatt på tomträttsavgälden de första 10 åren.