Samerådets 15:e samekonferens beslutade 1992 i Helsingfors att samernas gemensamma nationaldag skall vara den 6 februari. Samernas nationaldag är gemensam för alla samer oavsett om de bor i Sverige, Norge, Finland eller Ryssland.

Nationaldagen firades för första gången 1993 samtidigt som FN:s internationella urbefolkningsår officiellt öppnades. För varje år ökar engagemanget och kulturarrangemangen på nationaldagen. Den 6 februari 2007 vajade för första gången den samiska flaggan utanför Stockholms stadshus på nationaldagen. Det var även första gången som samerna i Kiruna firade nationaldagen i Kiruna stadshus.

Gränslöst möte

Det första samiska landsmötet hölls i Trondheim den 6 februari 1917. Mötet samlade över hundra samer från Sverige och Norge, därav en stor del kvinnor. Det var första gången i den samiska historien som nord- och sydsamer från Norge och Sverige samlades till ett gränslöst möte för diskutera och belysa gemensamma frågeställningar.

2017 så firades det i Tråante/Trondheim och 2018 så firades det i Staare/Östersund, att det var 100 år sedan de första landsmötena hållits på de olika sidorna av gränsen.

En nationalhjälte

En av initiativtagarna till landsmötet var Elsa Laula Renberg. Hon var född i Tärnaby och dotter till en renskötare. Hon hade själv erfarenheter av landtvister när hennes familj förlorade sitt skatteland i samband med att fadern dog. Hon var bekymrad över segregationspolitiken som den svenska staten bedrev och ansåg att samerna för att se förändring måste stå tillsammans. I rasbiologins anda behandlades samerna som en människotyp med vissa egenskaper. "Lapparne...bör förhjälpas att förblifva vid nomadlifvet", skriver exempelvis riksdagsmannen och biskopen Olof Bergqvist. Eller med andra ord: "Lapp ska vara lapp" och inte "förstöras" av civilisationen.

Sameflagga

Den samiska flaggan är gemensam för alla samer. Den godkändes den 15 augusti 1986 av den Nordiska Samekonferensen i Åre och är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn i Troms i Norge. Cirkeln är en sol- och månesymbol. Solringen är röd och månringen är blå. Färgerna kommer från den samiska dräkten.

Nationalsång

1986 beslutades att Sámi soga lávlla eller Samefolkets sång, officiellt skulle utses till Samernas nationalsång. Texten är skriven 1906 av sjösamen Isak Saba (1875-1921) som arbetade som lärare och kyrkomusiker och var född i nordnorska Nesseby. Isak Saba var den första same som valdes in i norska Stortinget. Melodin är komponerad av Arne Sörlie.