Antagandehandlingar 2020-12-10

 

  pdf Följebrev (93 KB)

  pdf Planbeskrivning (1.08 MB)

  pdf Plankarta (435 KB)

  pdf Illustrationskarta (220 KB)

  pdf Granskningsutlåtande  (299 KB)

  pdf Antagandebeslut (1.35 MB)

 

Granskningshandlingar 2020-07-13 - 2020-08-10

pdf Följebrev (181 KB)

pdf Planbeskrivning (1.08 MB)

pdf Plankarta (504 KB)

pdf Illustrationskarta (584 KB)

pdf Granskningsutlåtande (210 KB)