Granskningshandlingar 2020-07-13 - 2020-08-10

 

pdf Följebrev (181 KB)

pdf Planbeskrivning (1.08 MB)

pdf Plankarta (504 KB)

pdf Illustrationskarta (584 KB)

pdf Granskningsutlåtande (210 KB)   

 

Fler dokument