Energi & uppvärmning

Åre kommun erbjuder energi- och klimatrådgivning för att minska energianvändningen och klimatpåverkan i kommunen för att uppnå regionala, nationella och internationella energi- och miljömål. Rådgivning ges i samarbete med Energimyndigheten och Jämtlands energikontor och är kostnadsfri, oberoende och teknikneutral.

Många åtgärder kan minska din energiförbrukning, vilket är bra såväl för miljön som för plånboken. Vissa åtgärder ger omedelbara effekter och andra ger mer långsiktiga resultat.

Läs mer på energirådgivarnas hemsida. Där har vi samlat information om många områden vi ofta får frågor om, exempelvis solenergi, tilläggsisolering och värmepumpar. 

 

Energi- och klimatrådgivning ges till:

  • företag
  • husåll
  • föreningar och organisationer

 

Energiråd
Boverket
Energimyndigheten
SP
Miljöportalen
Konsumentverket
Energikalkylen