Mapp Bygga/riva

Dokument

pdf Anmälan enligt PBF 6kap 5§ Populär

Av 8651 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 100 KB)

Anmalan_enl_PBF_6kap_5%c2%a7.pdf

Ansökan avser konstruktion, VA-Installation, eldstad/rökkanal, brandskydd, ventilation och andra anmälningspliktiga ärenden.

pdf Anmälan strandskyddsdispens Populär

Av 2357 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 219 KB)

Blankett strandskyddsdispens.pdf

Ansökan avser dispens för att bygga eller ändra byggnader inom ett strandskyddat område.

pdf Ansökan bygglov Populär

Av 9981 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 109 KB)

Ansokan_bygglov.pdf

pdf Ansökan förhandsbesked Populär

Av 3075 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 144 KB)

Ansokan_forhandsbesked_141107.pdf

pdf Ansökan om tillfälligt vattenuttag Populär

Av 895 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 656 KB)

Ansökan om tillfälligt vattenuttag.pdf

pdf Ansökan rivningslov Populär

Av 2563 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 87 KB)

Ansokan_rivningslov.pdf

pdf Begäran slutbesked Populär

Av 2178 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 94 KB)

begaran_slutbesked.pdf

pdf Klagomål nedskräpning Populär

Av 1486 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 141 KB)

Klagomål nedskräpning.pdf

pdf Klagomål ovårdad tomt Populär

Av 1419 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 138 KB)

Klagomål ovårdad tomt.pdf

pdf Översiktlig utredning för vatten och avlopp Populär

Av 1467 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 227 KB)

Översiktlig utredning för vatten och avlopp.pdf

pdf Skyltlovsansökan Populär

Av 2689 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 149 KB)

Skyltlovsansokan 100913.pdf

Med hjälp av denna blankett kan du söka skyltlov