park gräs människor

Under vecka 25 påbörjas arbetet med att rusta upp Åre park. Med inspiration från den första planen för Åre park, som gjordes redan 1917, skapas nu en ny park med gamla anor.

Stensättningar för hållbara gångstråk, lekytor, parkbänkar, öppna gräsytor med plats för evenemang likväl som utflyktsfilten och fikakorgen. I nedre delen av parken kommer en fast scen att byggas för att inspirera till spontana uppträdanden, prisutdelningar för evenemangen eller varför inte förskolans våruppvisning och det årliga luciatåget. En möjligheternas park där fantasin sätter gränsen.

Skiss på nya utformningen av Åreparken
Skiss på nya utformningen av Åreparken. Klicka på bilden för att förstora den.


Byggnationerna kommer att ske etappvis. Ibland kräver grävarbetet att större ytor stängs av och vi ber om förståelse för detta. Enligt planen sker schaktarbeten och stensättning under juli. Sen kommer lekutrustning i augusti samt gräsläggning i september. Efter det behöver gräsytorna vila lite innan vi inför 2021 kommer ha alla möjligheter till en fantastisk parksommar tillsammans.

För barn som är sugna på att klättra klätterställning redan nu kan vi tipsa om Holiday Clubs lekytor nere vid Åre strand. Inför sommaren genomför Åre Destination förbättringsinsatser runt Åre strand tack vare ett frivilligt företagarinitiativ. Initiativet har gett ringar på vattnet med fler insatser från både privatpersoner, föreningsliv och Åre kommun. Med bl.a. utegym, slyröjning och nya grillplatser lyfts strandområdet till att bli en välkomnande plats för både bybor och besökare, stora som små.

Läs mer om de planerade åtgärderna för Åre strand på aresweden.com.