Vad räknas som klagomål/synpunkt?

Med synpunkt menar Åre kommun åsikter kring kommunens verksamhet/service som framförts av brukare/medborgare/invånare. Klagomål är en synpunkt från en person som kommit i kontakt med verksamhet vars förväntningar i något avseende inte uppfyllts. Synpunkter kan också lämnas när förväntningarna överträffats, alternativt som förslag till förbättringar eller utveckling av den verksamhet som bedrivs. 

Lämna synpunkter/klagomål

Synpunkter kan lämnas muntligt eller skriftligt. För att arbetet med synpunkter och klagomål ska kunna ske systematiskt så att verksamheterna tar vara på de erfarenheter de får ta del av, ska alla synpunkter och klagomål dokumenteras skriftligt. Därför är det bäst för den som lämnar synpunkten om han/hon själv lämnar sin synpunkt/klagomål skriftligt, eftersom han/hon då får använda sina egna ord för att uttrycka sig. Men vid behov ska mottagande personal hjälpa till genom att skriva ner synpunkten.

 Läs mer eller ladda hem en blankett för synpunktshantering

pdf Rutin synpunktshantering (361 KB)

pdf Blankett synpunktshantering (243 KB)

Servicedeklarationer

En servicedeklaration beskriver vad du kan förvänta dig när du nyttjar kommunens tjänster. Arbetet med servicedeklarationerna pågår men nedan finns de som är färdiga.

pdf Servicedeklaration förskola (362 KB)