I oktober 2022 gick Socialdemokraterna, Västjämtlands Väl och Vänsterpartiet ut tillsammans och berättade att dessa partier kommer utgöra styret de kommande fyra åren i Åre kommun. Nu har en tid passerat sedan dess, så vi träffade Martine Eng som är kommunstyrelsens ordförande i Åre kommun för att prata om hur den nya majoriteten tänker jobba med förskolefrågan.

Martine berättar att förskolefrågan är den nya majoritetens högst prioriterade fråga, och hur viktigt det är att Åre kommun är en attraktiv arbetsgivare, inte bara för förskollärare. Martine beskriver också vidare att situationen i förskolan påverkar oss i Åre kommun på flera plan.

– Har vi inte en fungerande förskola blir det svårt för folk att flytta hit, och det i sin tur leder till att företag får svårt att rekrytera rätt kompetens, säger Martine.

I de insatser som görs berättar Martine att pengar är avsatta för 2023, som ska användas för att jobba med insatser som gör Åre kommun till en mer attraktiv arbetsgivare för förskollärare. Pengarna kan användas utifrån förbättringsförslag som kommit in från verksamheter, personal och fackförbund.

– En förskola och bostadssituation som fungerar är en förutsättning för att vi ska ha ett fungerande samhälle i Åre kommun, berättar Martine.