Svårigheter att rekrytera personal, en hög personalomsättning och lokalbrist. Det här är utmaningar som vår förskolepersonal stångas med dagligen i sitt arbete. Men hur ser egentligen förskollärarna på sin egen situation? Och hur överensstämmer deras bild av utmaningarna med politikens och förskolechefens?

Vi har träffat Malin Törngren som jobbar på Forsabäckens förskola i Duved, en del av kommunen där problematiken med att hitta förskoleplatser har varit påtaglig under en lång tid. Malin beskriver sina utmaningar som förskollärare främst i problematiken med den höga personalomsättningen och vikten av att behålla den kompetens som finns i förskolan idag.

I Järpen träffar vi Marina Lindblom, även hon beskriver en liknande situation, personalbristen och vikariebristen är problem som inte ger den kontinuitet som är så viktig både för personal och barn i förskolan.

Men båda ser dock ljusningar i den ansträngda situationen och bär på en känsla av att det faktiskt händer saker på flera plan kopplat till den ansträngda situationen. Malin uttrycker också en stolthet och vilja att jobba med Åre kommuns helhetsidé med förskolan.

– Åre kommun har en tydlig bild av vad man vill att förskolan ska vara, det ger oss en röd tråd att jobba efter. Men de utmaningar som vi har idag gör ju att det blir höga krav att leva upp till helhetsidén, såklart. Men det ska ju vara höga krav, berättar Malin. 

Malin Törngren

Förskollärare på Forsabäckens förskola i Duved.

Marina Lindblom

Förskollärare på Lillvallens förskola i Järpen.