En ökad inflyttning av barnfamiljer, svårigheter att rekrytera utbildad personal samt brist på ändamålsenliga lokaler. Detta är grunden till den ansträngda situation som uppstått på Åre kommuns förskolor enligt Åre kommuns förskolechef.

Vi har träffat Kajsa Petterson som är förskolechef och den tjänsteperson som ansvarar för Åre kommuns förskolor. Hon menar att situationen som uppstått är väldigt mångfacetterad och grundar sig i en rad olika faktorer. Kajsa berättar att de arbetar väldigt hårt och på bred front för att lösa situationen.

Hon beskriver att man dagligdags försöker få fram nya lokaler, rekrytera personal och bli en mer attraktiv arbetsgivare. Men att komma till rätta med situationen kommer att ta tid. Utmaningen med att till exempel hitta utbildad förskolepersonal är ett nationellt problem, och inget som är unikt i Åre kommun.

 – Vi jobbar varje dag för att förbättra situationen för alla inblandade – barn, vårdnadshavare och personal. Det här är inget jag arbetar med själv, utan något som vi arbetar med på bred front i Åre kommun.