Situationen på våra förskolor har under en längre tid varit ansträngd. Beskrivningar från förskolepersonal och vårdnadshavare vittnar om en situation som stundtals upplevs som ohållbar.

Så hur ser våra tjänstepersoner och politiker på situationen? När kommer den förbättras, och vad görs i kommunhuset för att komma till rätta med problemen? Och vad säger förskolepersonalen?

Förskolechefen, Kajsa Pettersson

Kajsa Petterson menar att grunden till den ansträngda situationen på våra förskolor är väldigt mångfacetterad – bland annat en ökad inflyttning av barnfamiljer, svårigheter att rekrytera utbildad personal samt brist på ändamålsenliga lokaler. Läs mer »

Förskollärarna, Malin Törngren och Marina Lindblom

Förskollärarna är de som dagligen möts av de utmaningar som kommer med problemen att rekrytera, tillskaffa ändamålsenliga lokaler och den höga personalomsättningen. Men hur upplever de egentligen sin egen situation? Vilka utmaningar, men också fördelar finns det med att jobba som förskollärare i Åre kommun? Vi har träffat Malin på Forsabäckens förskola i Duved och Marina på Lillvallens förskola i Järpen. Läs mer » 

Kommunstyrelsens ordförande, Martine Eng (S) 

Martine Eng är kommunstyrelsens ordförande i Åre kommun och företräder Socialdemokraterna. Socialdemokraterna, Västjämtlands Väl och Vänsterpartiet utgör styret de kommande fyra åren i Åre kommun. Hur ser den nya majoriteten på situationen i förskolan, hur prioriteras den i alla stora frågor som en kommun också ska behandla? Läs mer »

Vi behöver dig

Situationen är ansträngd – men inte hopplös! Är du förskollärare eller barnskötare? Eller känner du någon som är det? Just nu har vi ett stort behov av just dig, men även barnskötarassistenter eller vikarier. Läs mer om vilka tillgängliga jobb vi har på våra förskolor via länken nedan.

Här hittar du våra lediga tjänster »