Pedagoger från Åre kulturskola kommer med dans, musik, sång och fantasi att träffa barn och personal på alla förskolor.

Syftet med Mini-Krumelur är att inspirera barn och personal till att använda sång, bild, musik, rytmik, dans och drama i den dagliga verksamheten. Vi vill väcka lust till olika kulturupplevelser och vidareutveckla samarbetet mellan förskola och kulturskola.

Mini-Krumelur målsättning är att bidra till att stärka självkänsla, sociala kompetens, och att öka medvetenheten om röst och kropp. När vi kommer till er deltar personalen aktivt i verksamheten.

För mer information fråga personalen på din förskola.