Krumelur

Krumelur vänder sig till elever från förskoleklass – åk 2. Det är förutsättningarna på just er skola som avgör hur upplägget utformas. Krumelur kommer med dans, drama, rytm och rörelse, sång och musik i en spännande blandning, du vet aldrig vad som ska hända.

Du får veta av din lärare när vi kommer till just din skola och du behöver inte söka. Krumelur pågår under en 3-veckors period. Varje skola meddelas om vilka veckor som gäller just för er.

Syftet med Krumelur är att inspirera barn och personal till att använda sång, bild, musik, rytmik, dans och drama i det dagliga skolarbetet. Vi vill väcka lust till olika kulturupplevelser och vidareutveckla samarbetet mellan skola och kulturskola.

Krumelur målsättning är att bidra till att stärka självkänsla, sociala kompetens, och att öka medvetenheten om röst och kropp. När vi kommer till skolan deltar personalen aktivt i verksamheten.