Motsvarar den nioåriga grundskolan och är anpassad efter vuxnas behov. Kurserna är till för dig som till exempel behöver träna grundläggande läsning och skrivning eller repetera något ämne från grundskolans senare år innan du fortsätter på gymnasial nivå. I Åre kommun kan du läsa samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå

En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

  1. är bosatt i landet,
  2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan, och
  3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Antagning

När du ansökt kommer du att kallas till ett inskrivningssamtal där du får träffa lärare för planering av dina studier. I detta samtal får du även information om vilken kurslitteratur som du ska köpa.

Ansökningsperioder och kursstart:

Ansökningsperiod 1:
17 december 2020 - 15 januari 2021 (förlängd period med anledning av jul/nyår).
– för kursstart vecka 5, 2021 (februari)

Ansökningsperiod 2:
16 januari - 15 maj 2021
– för kursstart vecka 23, 2021 (juni)

Ansökningsperiod 3:
16 maj – 15 augusti 2021
– för kursstart vecka 36, 2021 (september)

Ansökningsperiod 4:
16 augusti – 15 november 2021
– för kursstart vecka 49, 2021 (december)

Finansiera dina studier

Läs mer på CSN:s hemsida: www.csn.se