Ska ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att du som elev utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån dina behov. Utgångspunkten för utbildningen är den enskildes behov och förutsättningar. Du kan studera på SFI hos Åre kommun i Järpen. 

Rätt att delta i utbildning svenska för invandrare

En person har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år, om han eller hon

  1. är bosatt i landet, och
  2. saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge

Antagning

När du ansökt kommer du att kallas till ett inskrivningssamtal där du får träffa lärare för planering av dina studier.

Undervisning

Komvux undervisning är anpassad utifrån rådande rekommendationer kopplat till den pågående Coronapandemin. Undervisningen är delvis platsförlagd och delvis via distans. Elever får information av sin lärare om när eleverna kan komma till skolan. Elever får endast delta på undervisning om de är friska och symptomfria. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas.

Läs mer om SFI

Vårt mål är att du genom dina studier på SFI ska få utveckla en kommunikativ språkförmåga. I undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang. Som elev ska du ges möjlighet att utveckla din interkulturella kompetens genom reflektioner över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i samhälls-, studie och arbetsliv i Sverige. Vår undervisning bygger därför på ett pedagogiskt innehåll som varierar till innehåll och form med såväl klassrumsundervisning och aktiviteter i samhälls- och kulturlivet.

 

För att du ska kunna utveckla din kompetens att använda digital teknik, relevanta verktyg och medier för information, kommunikation och lärande är detta en naturlig del av undervisningen. Alla elever som studerar på SFI ges möjlighet att arbeta med digitala hjälpmedel exempelvis Ipad i klassrummet.

 

När du studerar på SFI ska du tillsammans med din lärare göra en individuell plan för dina studier med dina långsiktiga mål. Det är du som elev som är ansvarig för dina studieresultat och det är därför av stor vikt att du tillsammans med din lärare planerar för hur du ska nå dina kunskapsmål i den kurs du studerar och tillsammans med lärare följa upp dina studier. För att kunna göra en bra planering är det viktigt att du som elev tillsammans med din lärare går igenom vilka tider du ska studera och vilka andra aktiviteter du har som ska kombineras med dina studier.

För frågor om studier på SFI kan du vända dig till skoladministratör via mejl eller telefon. Om du behöver träffa skoladministratör bokar du en tid via mejl eller telefon. Se kontaktuppgifter under "Kontakt".

 

Om du har frågor om studie- och karriärval kan du träffa studie- och yrkesvägledare i Lunden på Norra vägen 16c i Järpen efter det att du bokat en tid via mejl eller telefon. Se kontaktuppgifter under "Kontakt".

Vilken studieväg du ska gå bedöms vid ett inskrivningssamtal och innan du påbörjar dina studier. 

SFI studieväg 1 – kurs A, B, C och D
I första hand till dig med ingen eller kort studiebakgrund, ca 0–4 år i grundskola.

SFI studieväg 2 – kurs B, C och D
I första hand till dig med kort studiebakgrund, ca 5–9 år i grundskola.

SFI studieväg 3 – kurs C och D
I första hand till dig med längre studiebakgrund, mer än 9-årig grundskola.

Från och med den 1 januari 2018 ersätts Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag med ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program: etableringsprogrammet. Utbildningsplikt omfattar nyanlända med kort utbildning. De nya reglerna innebär bland annat att nyanlända med kort utbildning, som inte bedöms kunna matchas mot arbete, i huvudsak ska ta del av utbildningsinsatser i form av SFI, samhällsorientering och vuxenutbildning. För mer information om utbildningsplikt kan du ta kontakt med Arbetsförmedlingen.

Du har möjlighet att läsa andra kurser inom vuxenutbildningen parallellt med dina studier på SFI. Du kan studera samhällskunskap, matematik och engelska. För att läsa svenska på grundläggande nivå behöver du ha klarat D-kursen på SFI. Ansökan till grundvux görs på den här sidan.

Samhällsorientering för nyanlända är för dig som ingår i etableringsprogrammet för nyanlända. När du som nyanländ ansöker till SFI blir du även tillfrågad om att studera samhällsorientering. Samhällsorientering studerar du parallellt med SFI och du ska studera minst 100 timmar för att få godkänd kurs.

 

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen. Vill du veta mer om samhällsorientering och om du har rätt att delta kan du ta kontakt med skoladministratör.

Distans/Flex-kursen är för dig som arbetar eller gör praktik och läser SFI på studieväg 3.

 

Om du jobbar alla dagar under veckan och aldrig kan komma till skolan går du Distans. Då sköter du dina studier hemifrån med programmet Lunis. Du kan använda chat-funktionen på Lunis när du vill fråga lärarna om något. Lärarna skickar läxor till dig varje vecka som du måste göra. Lärarna rättar dina läxor så du kan se vad som är rätt eller fel. Du är aktiv i dina studier, fast du inte kan komma till skolan.

 

Flex är kursen för dig som inte jobbar heltid. Du kan komma till skolan minst en dag varje vecka. Du får läxor varje vecka. Du är aktiv i dina studier, fast du inte kan komma till skolan alla dagar. Vill du fråga om något, finns chat-funktionen på Lunis.

 

När du slutar jobba eller göra praktik kan du börja studera på Heltid när vi börjar en ny Heltidskurs. Du som går Distans/Flex kan också följa lektioner från Heltidskursen. Lärarna filmar lektioner och lägger ut på Youtube och länkar till sin blogg

För dig som är föräldraledig finns möjligheten att studera på SFI, Vuxenutbildningen i Åre kommun. På torsdagar kl. 13.00-15.00 undervisar SFI-lärare i svenska och ditt barn kan följa med eftersom öppna förskolan också finns på plats. Vi träffas i Lunden, SFI:s lokaler på Norra vägen 16c, Järpen. För frågor mejla: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Välkommen!

Det är viktigt att ha ett språk som fungerar på arbetsplatsen. SFY riktar sig till dig som har jobb och vill blir bättre på att kunna kommunicera på svenska och förstå svenska i tal och skrift.

 

Du kombinerar arbete med studier. Du träffar din lärare i skolan ibland, men får lektioner, uppgifter och hjälp av läraren på nätet.

 

På SFY C/D har du möjlighet att bli klar med SFI-kurserna C och D i studieväg 2.