Hemvården samt äldreboendena Skogbygården, Notvallen och Tallkronan är några av vårdenheterna i Åre kommun som gör det möjligt för våra elever i högstadiet att göra prao inom vården.

På Hemvård Mitt gör Tove sin prao. Hon har under sin prao-vecka fått följa med medarbetarna på hembesök och utfört olika arbetsuppgifter som att gå på promenader, vara med på omläggning av sår, städa, handla och har även varit på enhetskontoret och fått se hur det går till att planera och lägga scheman för personalen.

— Jag ville arbeta med människor och det var slumpen att det blev just hemtjänsten. Jag tycker det är otroligt roligt att vara här, alla är så snälla och man får göra väldigt mycket olika saker, allt är bra här, berättar Tove.

I rollen som undersköterska eller vårdbiträde är det viktigt att vara lyhörd, flexibel och genuint intresserad av människor. Du ska kunna se, lyssna in och bekräfta människor du möter.

— Tove har varit fantastiskt duktig på att kommunicera och bra på ta egna initiativ. Hon är glad, trevlig och en fantastisk lyssnare – helt enkelt klippt och skuren för att söka feriearbete hos oss i sommar, uppmanar Margitha som är verksamhetschef för Hemvård Mitt.  
 
Hon berättar att flera av medarbetarna har börjat med att göra sitt feriejobb hos dem och sedan blivit kvar. De är inte så ofta som de behöver rekrytera nya medarbetare till hemtjänsten hos dem. De som börjar att arbeta hos dem stannar oftast väldigt länge men inom kort väntar nya pensionsavgångar. Den äldsta som arbetar hos dem är nu 67 år.

— Vi behöver personal i framtiden. Prao är ett bra sätt att visa upp vårt yrke. Min upplevelse är att vården har ett dåligt rykte och vi vill visa en annan bild. Vi har roliga arbetsuppgifter och vi möter brukare som är glada och tacksamma för det arbete vi utför!

En annan av högstadieeleverna som har fått lära sig nya arbetsuppgifter är Omid. Han har gjort sin prao på äldreboendet Notvallen. Där han har hjälpt de äldre med sådant som de behöver stöd med, serverat kaffe och samtalat med dem. Han har fått möjligheten att lära känna äldre personer och hur de upplever att bo på äldreboende.

— Jag känner att jag bidragit med positiv stämning och jag har även fått lära mig hur det är att arbeta som sjuksköterska, hur man städar lokalerna och hur man matar någon som inte kan använda sina armar eller händer, berättar Omid.

I arbete inom vården finns många olika hjälpmedel för att arbetsmiljön ska vara så bra som möjligt, och för att det ska bli bekvämare för brukaren.

— Det vi är mest stolta över och vill visa upp för praoeleverna är våra härliga brukare och att vi är här för dem! Vi vill att så många som möjligt ska testa på vården för i framtiden är även vi i behov av personal, säger Erika som är enhetschef på Notvallen.

Omid och Tove har fått positiva upplevelser av sin prao inom vården, en bransch de båda kan tänka sig en framtid i. 

— Jag vill bli läkare. Jag vill då helst arbeta på hälsocentral eller sjukhus men även där jag kommer att träffa äldre personer, berättar Omid.

I Åre kommun finns det flera möjligheter för den som vill testa på att arbeta inom vården innan man är utbildad. Du kan precis som Tove och Omid göra din prao i högstadiet inom vården eller feriejobba under sommaren (erbjuds elever som går i 9:an och upp till 2:an i gymnasiet), söka ett timvikariat hos Åre kommuns bemanningsenhet eller att söka arbete som vårdbiträde.

 

Studievägar till arbete inom vården 

För gymnasieelever finns Vård- och omsorgsprogrammet i Östersund. Väljer du ett annat gymnasieprogram kan du efter gymnasiet gå en yrkesutbildning till vårdbiträde eller undersköterska på Komvux, antingen på distans eller på plats i Östersund.

För att bli sjuksköterska så läser man på universitet. Du behöver inte vara undersköterska för att läsa till sjuksköterska. Du kan läsa till sjuksköterska direkt efter gymnasiet om du har grundläggande behörighet och särskild behörighet: Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.

Du som studerar på distans via universitet har möjlighet att använda Campus Åre Lärcentrum som studieplats och vissa kan även få möjlighet via sitt universitet att skriva tentamen på ett lärcentrum.  


Läs mer

Här kan du läsa mer om samverkan mellan skola och arbetsliv »